Als klein kind heb ik vele visioenen gehad van hele heftige gebeurtenissen die ‘ergens in de toekomst’ plaats zouden vinden op onze planeet Aarde. Op aandringen van Lobob moet ik jullie hier nogmaals het een en ander over vertellen, want of we het nu willen of niet …. het is 1 minuut voor 12 twaalf!!

Als kind heb ik ‘gezien’ dat er ergens in de toekomst verschuivingen van het aardoppervlak plaats zullen gaan vinden, hetgeen wereldwijd enorme natuurrampen zal veroorzaken. Wat de meeste mensen zich niet realiseren, maar wat ik wel heb ‘gezien’ is dat er dan meerdere kerncentrales om zullen vallen, waardoor er grote hoeveelheden radioactiviteit vrij zullen komen, en vele mensen besmet zullen worden door de radioactieve straling. Wat ik tot mijn afschuw ook heb ‘gezien’ (en zelfs heb geroken), is dat de lichamen van deze arme mensen weg zullen rotten, zonder dat er hulpverleners of medicijnen e.d. voor hen beschikbaar zijn. Dit zijn enkele van de negatieve ‘toekomstbeelden’ die ik als kind al heb aanschouwd.

Echter, in het hier en nu speelt zich reeds een ander, behoorlijk negatief scenario af. Zo worden wij mensen, zowel binnens- als buitenshuis, door de elite volledig gevolgd en in de gaten gehouden dmv onze (o zo handige) smartphones en -apparatuur! Zullen de wereldwijde vaccinaties tegen griep en/of andere ziektes er voor zorgen dat er een ‘nieuwe slaaf’ ontstaat. Want weet dat er in die vaccinaties niet alleen antistoffen tegen de zgn. ziektes zitten!

Als het aan de elite ligt is binnenkort de gehele mensheid ‘gechipped’, en worden wij eindelijk de ontzielde, nieuwe ‘robotmens’ die hersenloos en gehoorzaam alles zal doen wat ons door hen wordt opgedragen. Als het aan de elite ligt zullen wij mensen binnenkort één collectief geheugen hebben, waardoor wij geen zelfstandig denkend mens meer zijn, maar een individu zonder een eigen, vrije wil. Dit klinkt misschien als Science Fiction, maar weet dat deze ontwikkelingen al in een ver gevorderd stadium zijn! Ikzelf neem daarom al jaren de vrijwillige griepprik niet, en zal de toekomstige verplichte griepprik weigeren, wat de consequenties daarvan ook mogen zijn.

Zoals jullie waarschijnlijk weten heeft diezelfde elite onze planeet inmiddels geplunderd en grotendeels ontdaan van haar kostbare delfstoffen. Om dit alles in hun bezit te krijgen hebben zij vele oorlogen gecreëerd, met vele doden en menselijk leed als gevolg.

De elite weet wat ze de planeet Aarde en haar bewoners heeft aangedaan, maar dat interesseert deze rijksten der Aarde totaal niets. Zodra het hen te heet onder de voeten wordt zullen zij zich – met al hun geld en goud – terugtrekken in hun reeds gebouwde, ondergrondse steden, waarin zij o.a. enorme voedselvoorraden hebben opgeslagen. Zij denken daar veilig te zijn voor de toekomstige, bovenaardse natuurrampen. Het tegendeel is echter waar, want mede door het verschuiven van de tectonische aardplaten zullen ook hún ondergrondse steden onbewoonbaar kunnen worden. Bovendien zullen hun voedselvoorraden opraken en kunnen zij vanwege de radioactieve straling niet naar boven ….. Dan pas zullen zij tot het besef komen dat geld en goud niet eetbaar zijn!

De meeste mensen kijken of denken niet ver vooruit. Zo worden de regenwouden nog steeds in een groot tempo gekapt en ontzield ten gunste van de palmolie-industrie, waarmee de elite zich in korte tijd nog meer hoopt te verrijken. Hetzelfde scenario geldt voor de soja-plantages, ook daarvoor worden kostbare natuurgebieden opgeofferd voor snel financieel gewin.

Door al dit domme, menselijke handelen zullen binnen niet al te lange tijd de oerwouden verdwenen zijn, waardoor de natuur volledig uit balans zal geraken én zal veranderen. Mede door deze cruciale veranderingen zullen een aantal continenten gedeeltelijk onder water komen te staan, terwijl het op andere locaties zó warm zal worden dat daar niets meer kan groeien. Hierdoor zullen ernstige voedseltekorten ontstaan, waardoor wederom burgeroorlogen en geweld aan de orde van de dag zullen zijn.

Ja, wij Aardse mensen staan momenteel op een tweesprong, maar de meesten realiseren zich dat niet. Ze maken zich druk over het bereik van hun smartphone e.d., maar weten niet dat wereldwijd – mede dankzij de sterke straling – de insecten momenteel aan het uitsterven zijn. Zij realiseren zich (nog) niet dat dit ernstige gevolgen voor ons allen zal hebben, want als er geen insecten meer zijn dan zal de fruit- en groentebloesem niet meer worden bestoven, waardoor er binnen niet al te lange tijd voedselschaarste zal ontstaan.

Ook dit ‘zag’ ik als 5 jarig kind en vertelde dat bezorgd aan m’n vader. Ik vertelde hem ook dat ik grote vluchtelingenstromen had ‘gezien’, waarop mijn vader zei ‘Ja m’n kind, dit alles kán geschieden wanneer de mens niet bijtijds wakker wordt, waardoor zijn of haar vrije wil zal verdwijnen.’

Pasgeleden kreeg ik al die heftige beelden wederom te zien, en had ik er weer erg veel moeite mee om al dat leed te aanschouwen. Maar toen zag ik opeens een enorme stoet buitenaardse wezens aan mij voorbijtrekken. Het waren buitenaardse wezens in werkelijk alle soorten en maten – sommigen hadden een dierlijk uiterlijk, terwijl anderen meer mensachtig waren – en een ieder van hen droeg een groot vredesteken voor zich uit. Helemaal vooraan deze immense stoet zag ik John Lennon, Einstein, en nog vele andere bekende overledenen lopen, en ook zij droegen datzelfde vredesteken voor zich uit. Al deze mensen en buitenaardse wezens toonden hun bezorgdheid om onze planeet Aarde. Bij het zien van zoveel medeleven en ondersteuning vanuit die diverse werelden en dimensies, liepen mij de tranen van ontroering over de wangen.

Weet echter dat zij allen met ons meeleven, maar dat wij zélf onze Aarde moeten redden; wíj moeten de ‘hoeders van de Aarde’ zijn en haar respecteren en koesteren. Gelukkig zijn er momenteel vele jonge, bewuste uitvinders onder ons – waarvan meerdere zelfs uit Nederland komen – die zich serieus bekommeren over de Aarde en proberen milieubewuste oplossingen te bedenken voor onze ernstig vervuilde en beschadigde planeet. Deze jonge mensen weten dat schoon water ‘het nieuwe goud’ van de Aarde is, aangezien er in de toekomst op vele locaties op de Aarde geen of weinig schoon water meer zal zijn. Deze jonge idealisten zijn nu al op zoek naar een oplossing voor het toekomstige watertekort, en helpen mee om de natuur van de Aarde weer te herstellen en in balans te brengen. Wij moeten deze voortvarende Engelen – want dat zijn het – steunen en koesteren, want zíj zijn de nieuwe hoeders van onze kwetsbare Aarde.

Ik vertel dit alles niet om jullie angstig te maken, maar om jullie te waarschuwen en te laten weten dat jullie wél iets kunnen doen om een positieve wending aan jullie eigen toekomstbeeld te geven, door je, net als bovenstaande jonge uitvinders, te focussen op een prachtige, mooie, nieuwe Aarde. Ja, het is 1 minuut voor 12, maar weet dat jullie gedachtekracht de allergrootste kracht is die er bestaat.

Veel liefs, Ans