Het is nooit te laat

Het is nooit te laat

Voor m’n geestesoog zag ik een monnik die een donkere pij droeg met daaromheen een wit touw. Ik zag dat hij dat touw losmaakte en er een strop van maakte die hij vervolgens aan een sterke haak boven de deur bevestigde.

Deze monnik vond verder leven zinloos; zijn leven was nl. één grote leugen, want hij had ‘in de naam van God’ dingen gedaan die het daglicht niet konden verdragen. Hij haatte zichzelf omdat zijn sexualiteit hem altijd parten had gespeeld en dat hij z’n eigen lichaam niet de baas was, waardoor hij in het verleden een aantal jonge levens had verwoest. De monnik zag geen uitweg meer en dacht: ‘Waar is die God nu gebleven? Ik heb m’n leven in dienst van Hem gesteld, maar waarom heeft Hij me niet behoedt voor deze wandaden?!’

Op het moment dat de monnik de strop om z’n nek legde hoorde hij een stem die zei: ‘Ja, je hebt ernstige fouten gemaakt, maar door in het vervolg levens van andere mensen te redden kun je al een deel van je schuld inlossen.’

De monnik vroeg zich verwonderd af hóe hij dat dan kon doen, en de stem antwoordde; ‘Door je te laten helpen voor je verslaving, opdat er geen nieuwe slachtoffers bij komen. Maar ook door een nier beschikbaar te stellen voor de zieke man bij jou in het dorp. Er zijn nog zoveel meer mogelijkheden om het goed te maken en je leven weer zinvol te maken.’

Dankzij deze boodschap en het nieuwe inzicht kreeg de monnik weer hoop. Hij verliet de kerk die hij al die jaren had gediend en volgde het advies op om hulp te zoeken voor z’n verslaving. Hij besloot om één van z’n nieren af te staan aan de zieke man in z’n dorp – met wie het daarna heel goed ging – en hij ging ook veel liefdadigheidswerk doen. Voor het eerst had de uitgetreden monnik het gevoel dat z’n leven echt zinvol was!

Na z’n overlijden had hij z’n lichaam beschikbaar gesteld voor de wetenschap; op die manier kon hij, dmv z’n afgestane organen, nog meer mensen redden en werd er nog meer van zijn ‘schuld’ ingelost. Zo zie je maar dat het nóóit te laat is om tot inkeer te komen en je leven te beteren.

Veel liefs, Ans