Israël verlegde zijn grenzen

Israël verlegde zijn grenzen

De elite van het ‘uitverkoren’, oftewel Joodse volk is al heel lang bezig om de 12 oorspronkelijke stammen van Israël weer te verenigen en samen te voegen. Omdat ze hun grondgebied willen uitbreiden pikken de leiders van de Israëlische Joden, in samenwerking met de fanatieke Joodse kolonisten, het land van zowel de Palestijnen als die van hun olierijke buurlanden in.

Zij vinden nl. dat zíj recht hebben op die landen omdat ze denken dat zij als eerste volk uit de ruimte, samen met het zigeunervolk, deze Aarde bevolkten.

Zowel het Joden- als het zigeunerras heeft, vanwege fouten die beide volkeren op hun eigen thuisplaneet hadden begaan, een devolutie ondergaan, waardoor zij destijds hun oorspronkelijke planeet hebben moeten verlaten.

Met behulp van hun ruimteschepen gingen beide groepen op zoek naar een nieuwe planeet en vonden zij deze Aarde, alwaar ze alles, vanaf het begin, weer helemaal opnieuw hebben moeten opbouwen.

De leiders van het Joodse volk hebben, voor hun gevoel, heel lang niet veel kunnen doen. Maar nu is voor hen de tijd aangebroken om, dmv het creëren van oorlogen, diverse landen om hen heen op te eisen. Weet echter dat niet álle Joden het daar mee eens zijn, want de meeste Joden zijn juist van goede wil en willen vrede ipv die eeuwigdurende oorlogen!

Inmiddels zijn er vele sterrenpoorten geopend, waardoor afgezanten van de Joodse elite af en aan reizen met de door hen van onze planeet Aarde gestolen grondstoffen. Kostbare grondstoffen zoals edelmetalen en diamanten, die de elite veilig probeert te stellen op weer een andere, nieuwe planeet.

Deze Joodse elite, of beter gezegd Zionisten, hebben over de gehele wereld vele (politieke) medestanders weten te verzamelen die heel graag een graantje mee willen pikken van hun enorme welvaart en succes.

Gezamenlijk hebben zij hun plan van totale wereldoverheersing (= New World Order) al heel lang voorbereid, en zo langzamerhand bereikt de uitvoering van dit duivelse plan haar eindfase.

Wie of wat kan deze zelfzuchtige groep Zionisten, die al zóveel leed op deze Aarde heeft veroorzaakt, stoppen?!

Ja, wij weten inmiddels dat de Joodse bevolking slim (én sluw) is, en dat zij in hun ‘Weten’ veel verder zijn dan de rest van de Aardse bevolking, waardoor zij de rest van de wereldbevolking kunnen overheersen.

Maar er komt een moment waarop de Aardse bevolking uiteindelijk sterker én spiritueler uit die overheersing zal komen, want dankzij onze ‘overheersers’ hebben wij de zware, spirituele lessen van goed en kwaad kunnen leren ………. Hosanna! (= vreugderoep of overwinningskreet)
Liefs, Ans