Horen, zien en zwijgen

Horen, zien en zwijgen

Sinds een paar dagen laat zich een intens verdrietige non aan mij zien. Deze non is zeer teleurgesteld over haar laatste leven dat zij hier op Aarde heeft geleefd.

Ze vertelde mij het volgende: ‘Nu dat ik ben aangekomen in het Hemelrijk kan ik mijn Aardse leven goed overzien; mijn leven als non bleek een leugenachtig bestaan! Heel mijn leven heb ik aan God gewijd en heb ik Hem met heel mijn hart liefgehad en gediend. En ik stelde mij voor hoe het zou zijn om na dit leven naast God’s troon te mogen zitten, maar ook dat bleek een, door mijn kerk verzonnen, leugen.

Omdat ik het als mijn roeping zag om mijn leven op Aarde volledig aan God en mijn kerk te wijden, heb ik nooit de Liefde toegelaten van de man die mij liefhad (en ik hem). Meerdere malen werd ik verteerd door het verlangen naar deze man die ik zo intens liefhad, en ook zíjn Aardse leven ging aan hem voorbij door míjn keuze voor de Katholieke Kerk.

Nu ik hier in het Hemelrijk ben begrijp ik pas dat de mens door God geschapen is om, als je elkaar liefhebt, samen te zijn en in Liefde één te worden.

Ook mijn verlangen om een kind te krijgen werd, dankzij de kerkelijke leugens, onderdrukt en is op den duur vervlogen.

Echter, met grote pijn in m’n hart heb ik ervaren wat er met de onschuldige, jonge kinderen kon gebeuren die ‘onder de hoede’ kwamen van degenen die volgens diezelfde leugenachtige kerkregels leefden. Misselijkmakend is het om te weten dat er kinderen misbruikt werden voor het vertier van die, vroom in hun lange pijen rondlopende, leugenaars en Farizeeërs! Nu nog hoor ik het schreeuwen van zo’n kind in z’n doodsangst……toen ik dát voor het eerst hoorde doorzag ik opeens de vele leugens en valkuilen van mijn Katholieke geloof.

Ik geloof wél in een God van goedheid, maar niet in de Kerk waar ik mijn gehele Aardse leven als non voor heb opgeofferd. God is LIEFDE, maar dat heb ik persoonlijk níet binnen de Katholieke Kerk als zodanig ervaren.

Nu wacht ik op mijn grote Aardse Liefde, tot ook hij zover is dat hij over zal gaan naar dit prachtige Hemelrijk …….. en wij voor eeuwig samen kunnen zijn.’

Veel liefs, Ans