Van chaos naar orde

Een prachtig wezen liet zich aan mij zien. Dit wezen had een menselijk lichaam, maar had een dierlijk uiterlijk en was gekleed in een soort van uniform, waardoor hij op een hooggeplaatste officier leek.

Even later hoorde ik de volgende woorden in mijn hoofd: ‘Ik ben Odocado. De vele conflicten op Uw Aarde worden veroorzaakt door het gedrag van de mensen. Wij zien dat de mensen ongeleide projectielen zijn geworden. De mens heeft orde en regels nodig, maar velen van Uw leiders zijn niet capabel genoeg voor hun leidinggevende taak, waardoor het een steeds grotere chaos op Uw Wereld wordt.

Wij willen jullie graag helpen bij het aanbrengen van orde in jullie samenlevingen en militaire systemen, maar hebben geen idee of jullie leiders openstaan voor onze goedbedoelde hulp hierbij.

Wij buitenaardsen mogen niet zonder Uw toestemming ingrijpen in het menselijk systeem; dat is een Universele Wet waar wij ons aan dienen te houden. Toch zijn er al vele buitenaardsen onder U die dat wél doen, en dat is zeer verwerpelijk!

Op onze wereld heerst orde, rust en Vrede omdat zowel onze samenleving als militaire systeem anders werken dan die op Uw Aarde. Dit is wat ik U zeggen wilde’ ….. en op dat moment verdween de indrukwekkende Odocado weer.

Veel liefs, Ans