Tijdsprong-ceremonie

Een paar dagen gelden hoorde ik, vanuit het niets, een prachtig, diep tromgeroffel, waarvan ik de trillingen door mijn gehele lichaam voelde gaan. Vervolgens zag ik voor mijn geestesoog een groep verlichte Sjamanen die in een kring bijeen stonden. Even later zette deze groep zich langzaam in beweging en dansten de Sjamanen hun eeuwenoude dansen, en al dansend werd de kring groter en groter.

Maar plotseling viel alles en iedereen volledig stil! Het leek net een pauze in de tijd, alsof de wereld de adem inhield, en dat moment voelde heel speciaal, het voelde alsof er een nieuw tijdperk aanbrak. Een ogenblik later kwam de wereld weer tot leven en dansten de Sjamanen weer.

Maar toen zag ik dat alles om hen heen mee vibreerde op de trillingen van de trommel, en dat er, in het centrum van de Sjamanen-kring, een enorme bloem ontstond. Deze bloem had de vorm van een prachtige, wit met roze kelk, en was gevuld met levenselixer. Ikzelf wist en weet nog steeds niet de betekenis daarvan, maar ik hoorde zeggen dat het een Levensbloem was die als Heilig wordt beschouwd.

Echter, naast deze prachtige Levensbloem zag ik een enorme, zwarte energie ontstaan die hoger rees dan de Heilige bloem. Ja, ook het kwaad bleek bij deze ceremonie aanwezig te zijn. Maar de Sjamanen negeerden deze duistere, negatieve energie volkomen en ze dansten, volledig in trance, gewoon door op het ritme van de trom.

Toen zag ik dat hun kring verlicht werd door een intense Licht- en Liefdesenergie – het leek wel of er duizend Zonnen schenen – en die Liefdesenergie was zó sterk dat het die grote, zwarte energie deed afbrokkelen. Vol ontroering nam ik dat alles waar, en zag ik met eigen ogen hoe Licht en Liefde al het duistere kwaad verjaagden.

In dit visioen heb ik mogen zien dat de Sjamanen van weleer zich in Liefde en Licht verenigden om een ‘tijdsprong’ te maken, en hoe zij hun energieën bundelden om dat in goede banen te laten verlopen.

Op dit moment zitten wij Aardse mensen op een ‘kruispunt in de tijd’, en ook wij zouden een ‘tijdsprong’ kunnen maken naar een nieuw tijdperk, oftewel de Nieuwe Aarde. Dus nu is het aan óns om ons in Licht en Liefde te verenigen opdat ook deze tijdsprong in goede harmonie plaats zal kunnen vinden.

Veel liefs, Ans