Verboden liefde

Verboden liefde

Een Nederlandse man en allochtone vrouw ontmoetten elkaar en raakten in gesprek in de supermarkt; beiden hadden hun partner verloren en waren heel eenzaam. Vervolgens zagen en spraken zij elkaar iedere week in die supermarkt.

De man en vrouw respecteerden en accepteerden hun verschillende achtergronden, en ze dronken af en toe koffie bij elkaar thuis. En zo groeiden zij langzaam maar zeker naar elkaar toe en ontstond er een warme vriendschap.

Beiden hadden al volwassen kinderen die de deur uit waren. Op een gegeven moment kwamen die kinderen erachter dat hun vader en moeder met elkaar omgingen, maar daar hadden zij geen enkel begrip voor.

Zowel de kinderen van de vrouw als die van de man waren boos op hun ouder en schaamden zich voor hen.

Ze dreigden dat ‘Als jullie hier mee doorgaan dan verbreken wij alle banden met jullie!’ Deze kinderen wisten en begrepen niet dat de oorsprong van een band tussen mensen, welke overtuiging of religie zij nu ook hebben, heel ver terug kan gaan naar hun vorige levens.

De man en vrouw verbraken hun vriendschap omwille van de vrede, en ze bleven hun verdere leven eenzaam en alleen achter. Maar ooit, in een volgend leven, zal zich een nieuwe kans voor hun samenzijn voordoen, want een Zielenband kan nooit verbroken worden!! En hun kinderen zullen de lessen in Liefde en verdraagzaamheid moeten leren.

Er wordt gezegd dat ‘geloven mensen samenbrengen’, maar helaas is dat in de praktijk meestal niet zo, want bijna alle oorlogen ontstaan door religies die onderlinge haat zaaien. Ach op deze Aarde zijn nog zoveel ‘Jonge Zielen’.

Veel liefs, Ans