U zijt de glory

U zijt de glory

Een stem sprak het volgende tot mij:

Broeders en zusters, Helpers van de Aarde, geïncarneerde Ingewijden,

Ik heb U vooraf mijn zegen gegeven om deze moeilijke taak, zoals in den beginne was afgesproken, te volbrengen op de Aarde. Uw verlichte zielen zijn van grote hoogte te aanschouwen; U zijt als lichtende sterren aan het firmament!

Ik vraag U wees een lichtbaken voor velen, óók voor hen die nog niet weten of begrijpen. Alleen al door Uw glimlach, Uw helpende hand kunt U wonderen verrichten. Om de Aarde lief te hebben hoeft U geen bergen te beklimmen, want Uw Liefde en Uw Weten zijn al een geschenk voor de Aarde! Weet en voel dat ik altijd in en om U aanwezig ben in deze moeilijke tijden waarin Licht en Donker hun weg zoeken.

De ‘gevallen engelen’ die op uw Aarde vertoeven kunnen hun weg naar huis, hun thuisplaneet, niet meer vinden, omdat die, door hun eigen toedoen, in  vele brokstukken uiteen is gevallen en niet meer bestaat. Deze gevallen engelen hebben een devolutie ondergaan, net zoals dat gebeurt bij vele andere volkeren uit de hoge hemelen die de Aarde als ‘hun bezit’ zijn gaan beschouwen. Ook zíj zullen hun devolutie tegemoet gaan, want in het Universum gelden regels die zij hebben overschreden; deze devolutie zullen zij zelf ervaren, want God straft niet!

En nu zijn we in ‘De Tijd der Tijden’ aangekomen …… en hoe het ook moge eindigen, heb vertrouwen en weet dat alles al beleefd en geleefd is. Ik zeg U: U en ik, wij samen vormen de opgestane HEER, die de mensheid naar een Hoger Bewustzijn kan brengen ……. U ZIJ DE GLORIE!!

Veel liefs, Ans