Uittreding

Uittreding

Afgelopen nacht en ook vanochtend nog werd ik continu belaagd door hele felle, pijnlijke scheuten in m’n hoofd. Op een gegeven moment voelde ik heel sterk dat ik op de bank moest gaan liggen en m’n lichaam móest ‘ontvluchten’. Zodra ik op de bank lag verliet ik mijn lichaam, en werd ik, onder begeleiding van mijn buitenaardse vrienden, direct meegenomen naar verre, vreemde oorden ergens in en op de Aarde.

Ikzelf werd heel ‘vluchtig’ en zweefde eerst naar oude Werelden met een prachtige natuur, maar even later bevond ik mij plotseling in een soort van ondergronds labyrint dat bestond uit vele brede, onderaardse gangenstelsels en grote open ruimtes. In een schemerig gedeelte van één van die ruimtes verschenen plotseling wezens die ik nog nooit eerder had gezien. Deze wezens lieten mij ‘Heilige Geschriften’ op papyrus zien.

Deze geschriften waren opgetekend in een soort taaltekens waarvan ik er in het verleden zelf honderden heb moeten opschrijven (zie het verhaal onder het blokje Sterrentekens bovenaan de site). Ook al kon ik de mij voorgehouden geschriften niet lezen of begrijpen, de wezens wilden wél dat ik ze bekeek en in me opnam.

Vervolgens zweefde ik verder naar nog andere onderaardse ruimtes en ook daar zag ik diverse vreemde wezens, maar ook hele vreemde, voor ons onbekende voorwerpen en instrumenten. Voor de ingang van weer een andere ruimte werd ik plotseling tegengehouden door een draak met grote vleugels en tanden. De draak vuurde zijn hete adem op mij af om mij af te schrikken en weg te houden bij de ingang van die voor mij verboden ruimte waarin geheimen verborgen waren.

Om mezelf te beschermen probeerde ik uit alle macht om de draak in het Licht te zetten, maar dat bleek onmogelijk voor mij alleen. Ik vermoed dat ik op dat moment extra hulp heb gekregen van mijn buitenaardse vrienden, want even later zweefde ik weer veilig bovengronds in een voor mij onbekend gebied. Opeens was ik weer terug in mijn fysieke lichaam thuis, en toen ik daar op de klok keek zag ik dat ik ongeveer een uur buiten mijn lichaam was geweest.

Zoals jullie misschien al weten zijn er, letterlijk en figuurlijk, vele ondergrondse geheimen, en de elite die daarbij betrokken is vreest dat hun duistere geheimen vanuit de donkere schaduwkant van de Aarde naar buiten zullen komen. Om dat te voorkomen probeert deze elite om mensen ‘buiten spel’ te zetten door ze o.a. op een telepathische manier aan te vallen.

Deze ochtend moest ik dus op de bank gaan liggen en mij tijdelijk losmaken van mijn lichaam, waardoor ik kon ‘vluchten’ voor zo’n telepathische aanval van hen, opdat zij niet tot mij door konden dringen met hun slechte intenties.

Op dit soort momenten zijn mijn buitenaardse vrienden dus altijd bij mij om me te beschermen en te behoeden tegen dit soort kwade bedoelingen. Toen ik weer veilig en wel in m’n lichaam op de bank teruggekeerd was zag ik nog steeds de blauwe energieën ‘als bescherming’ om mij heen dansen en dat duurde voort tot laat in de avond.
Ik stond op en stak een kaarsje aan voor alle ‘verdwaalde Zielen’ die in de schaduwkant van de Aarde huizen om jou en mij te belagen. Maar ik heb hun geheime, heilige teksten mogen aanschouwen; teksten die ik nu misschien niet begrijp, maar die mijn Weten en mijn Ziel zeker herkend en begrepen zullen hebben, daarvan ben ik overtuigd!

En ‘s avonds laat zag ik ‘ter afsluiting’ een ware explosie van blauwe energieën, hetgeen mij diep ontroerde.

Veel liefs, Ans