Vervuilde Aarde

Vervuilde Aarde

Afgelopen zondagmorgen hoorde ik om 06:45 uur, heel hard, het mij zo bekende, roterende geluid van een ruimteschip. Op hetzelfde moment kreeg ik voor m’n geestesoog beelden te zien van een gepantserd, groen ruimteschip, en even later lieten ook de wezens van dat ruimteschip zich aan mij zien, zij leken op een schildpad.

Één van die wezens hoorde ik zeggen: ‘Ik ben Boqumaran. Wij leggen Uw Aarde vast op kaart, en zijn zeer geschrokken want Uw blauwe planeet is ernstig ziek! Het lijkt wel een vuilnisbelt …. het is een ‘plastic wereld’ geworden!

Het jaar 2017 in Uw jaartelling zal een jaar worden van vele verwarringen voor de mensen, want planeet Aarde zal dan nog meer gaan ‘protesteren’ om wat haar de laatste honderd jaar door de mensheid is aangedaan. Haar wateren zijn ernstig vervuild door o.a. het vele plastic wat zich daarin bevindt; dat plastic breekt af in, voor het oog onzichtbaar kleine, nanodeeltjes plastic die in ál Uw wateren voorkomen!

Inmiddels wordt al het leven in Uw wateren ernstig verstoord door het plastic gif en de andere chemicaliën die daarin voorkomen. Echter, deze vergiftiging constateren we niet alleen bij al het zeeleven, maar bij alles wat op Uw Aarde leeft, dus ook bij de mens! – Weet dat de uitvinding van het ‘handige’ plastic geen toevallige uitvinding is geweest, maar dat dit product bewust gecreëerd is om alles op Uw Aarde in een verziekte toestand te brengen.

Wij zijn ook zeer verbolgen omdat de mens oorspronkelijk met een vrije wil was toebedeeld, maar die, tot op heden, niet heeft gebruikt! Als de ontwikkelingen op Uw Aarde zo doorgaan en de mens blijft zich passief gedragen, dan zal er een nieuw soort slaaf gecreëerd worden door de Aardse machthebbers/elite.

Deze ‘moderne slaven’ zullen alleen nog maar reageren op wat hen ‘van hogerhand’ wordt opgedragen, waardoor de machthebbers op Aarde hen nog meer hun wil op kunnen en zullen leggen.

Dus nú is de tijd aangebroken om los te breken uit Uw ‘slavernij’, want anders kunt U straks alleen nog maar als bange mensen schuilen bij elkaar. Sta op en neem met Uw vrije wil, die U ooit als mens was toebedeeld, Uw eigen recht weer terug in handen! Want dan kunt U, tezamen met velen van U, een krachtige, gebundelde energie teweegbrengen waarmee U alles wat fout is op Uw Aarde te neer kunt slaan!’

Boqumaran had gesproken, en even later hoorde ik dat het roterende geluid langzaam wegstierf.

Veel liefs, Ans