Vol Liefde spreekt het licht

Vol Liefde spreekt het licht

Niet zo lang geleden zag ik een groot Licht naderbij komen en hoorde ik een Liefdevolle stem het volgende zeggen:

‘Begrijpt allen dat Ik altijd bij U ben.

Ik ben het Licht in Uw hart en in Uw duisternis.
Ik ben Uw rots in de branding, zowel in Uw goede als slechte dagen.
Ik zal de wachtende zijn in Uw onmacht. 

Ik zal Uw roepende stem horen…. waar U zich ook bevinden zal!

Zie en voel mij in de bomen, in de dieren en in de lach van een kind, maar ook in de wind die de gewassen streelt, en in de Zon die de Aarde wakker kust.
Ik ben het Licht in de wateren die zullen stromen als krachtige rivieren van Licht en Liefde.

Ik ben niet ver, maar juist dichtbij, want Ik ben het Licht ín U dat nooit zal doven.

U zult nooit alleen zijn, want U allen zult in éénheid een cirkel van Licht en Liefde vormen, want niets is groter dan het Licht vanwaaruit álles geschapen is.

Weet dat Ik altijd met U zal zijn en dat het Licht in Uw aller harten alles zal overwinnen, want U en Ik zijn Één‘.
Veel liefs, Ans