Vreemde gasten

Vreemde gasten

Een politieagent kreeg de opdracht om op het politiebureau een paar ‘vreemde gasten’ die zojuist waren opgepakt te ondervragen, en om van dat verhoor een verslag te maken. Toen de agent de verhoorkamer binnenging sloeg hem de schrik om het hart, want hij zag daarbinnen een aantal ‘vreemdelingen’ die er zó anders uitzagen dat het eigenlijk geen mensen konden zijn. De agent kreeg een onaangenaam gevoel bij deze vreemdelingen, en vroeg zich af uit welk deel van de wereld zij konden komen.

Stotterend van angst begon hij het verhoor en informeerde wie ze waren en waar ze vandaan kwamen. Maar de agent verstond geen woord van wat deze vreemdelingen hem vertelden, want ze spraken een voor hem onbekende taal. Maar wat hij echt vreemd vond was dat deze vreemdelingen af en toe uit de verhoorkamer leken te verdwijnen, om even later, vanuit het niets, weer terug te keren!

De agent begon aan z’n eigen verstand te twijfelen, dus besloot hij om er een collega als getuige bij te roepen. Hij probeerde iemand te bellen maar kreeg geen gehoor, dus deed hij de verhoorkamer, met daarin de vreemde gasten, op slot, waarna hij op pad ging om een collega te zoeken, maar alle dienstdoende collega’s leken opgeroepen, want alle bureaus waren leeg.

Vol schroom ging de agent weer terug naar de verhoorkamer, maar toen hij die binnenging zag hij dat de vreemdelingen, ondanks dat hij de deur op slot had gedaan, verdwenen waren!

De verbijsterde agent rende direct naar buiten om de vreemdelingen te zoeken. Eenmaal buiten hoorde hij een zoemend geluid dat uit de lucht scheen te komen, en toen hij naar boven keek zag hij tot zijn verbazing een voor hem vreemd uitziend voertuig dat even later de lucht inschoot.

Toen de agent het politiebureau binnenging zag hij dat er inmiddels enkele collega’s terug waren, en vertelde hij hen z’n ongelooflijke belevenis. In Ufo’s geloofde hij absoluut niet, dus tot op de dag van vandaag blijft het voor deze agent een mysterie waar deze vreemdelingen vandaan kwamen en waar ze gebleven zijn.

Momenteel komen er steeds meer van dit soort getuigenissen naar buiten, opdat de mensen die dit horen of lezen daar over na kunnen denken en hopelijk gaan begrijpen dat wij mensen niet de enige levende wezens in dit Universum zijn.

Veel liefs, Ans