Wedergeboorte als reptiel

Het kan gebeuren dat wanneer iemand een leven heeft geleid waarin hij zeer foute dingen heeft gedaan, dat hij of zij dan – met toestemming van zijn Hogere Zelf – in een volgend leven terugkeert als een gevaarlijk reptiel op Aarde, want op die manier zal hij dan alle agressie die in hem zat op een intense manier kunnen herbeleven, om zo al z’n negativiteit uit te werken.

In dat leven als reptiel moet hij, onder de moeilijkste omstandigheden, weer vechten voor z’n eten en zelfbehoud. Maar wanneer ‘het oude Weten’ nog in hem zit dan kan hij besluiten om in het volgende mensenleven het allemaal anders en beter te doen.

Ik heb zo’n reptiel mogen aanschouwen op het moment dat hij aan het eind van z’n leven werd gedood, en ik zag toen dat hij werd opgehaald door vele lichtende bollen; zijn door hemzelf gekozen ‘straf’ zat er dus op, en hij mocht proberen om het in z’n volgende leven allemaal beter te doen.

Weet dat al onze dierlijke voorvaderen nog steeds in ons menszijn zitten, en dat zij soms, tijdens bijv. een woedeaanval, weer ‘hun kop op kunnen steken’.

Veel liefs, Ans