Astraal reizen

Astraal reizen

In mijn uittreding zie ik een sigaarvormig ruimteschip naderbij komen. Van boven is dit schip geheel doorzichtig en er zitten mensachtige Wezens in; Ze zijn prachtig gekleed en lachen naar mij.

Hoewel alles met gedachtekracht gaat hoorde ik zeggen: ‘Hallo mens van de Aarde, kom eens naderbij en ontspan je maar, we willen alleen maar helpen. Duizenden jaren geleden hebben wij de mensheid ook al willen helpen, maar er leven mensgeworden wezens op Uw Aarde die ons toen en ook nu weer tegen willen houden. Wij verafschuwen hun snode plannen maar mogen niet ingrijpen, want dan kan de toekomst veranderd worden!’

De Wezens kijken me berustend aan, Zij weten dat ik op dit moment als mens in ‘het keurslijf van dit leven’ zit, waardoor veel van mijn Weten geblokkeerd is. Ze vertellen dat de mens het meest bang is voor de overgang van z’n menselijke naar z’n astrale lichaam. ‘Maar begrijp dat U iedere nacht dit proces al doormaakt, wanneer U tijdens Uw diepe slaap Uw lichaam verlaat om op reis te gaan. Door de verbinding met Uw lichaam keert U steeds weer terug in Uw Aardse lichaam en daar merkt U niets van, dus waarom dan die angst?’ En ik antwoordde Hem: ‘Misschien zijn wij allen bang voor wat er met de mensheid en de Aarde staat te gebeuren?’

De Wezens keken me liefdevol aan en antwoordden: ‘Ik zeg U, ‘DIT IS AL GEWEEST, HET IS AL VOORBIJ’, maar jullie mensen worden met kwade opzet in het verleden vastgehouden, want de tijd waarin U nú denkt te leven is moedwillig uitgerekt en al voorbij. Wat jullie misschien straks allemaal op Aarde kunnen gaan ervaren is niet de realiteit, maar het zal zijn alsof je naar een oude film kijkt.

Kom wees blij, want het is al geschied; die prachtige nieuwe Aarde is al aanwezig …….EN STRAKS ZULT U IN EEN TIJDSPRONG UW NIEUWE AARDE ERVAREN!!

Veel liefs, Ans.