Noot van Ans: Onderstaande beelden + bericht zijn een vervolg op het vorige verhaal (Padrafini), dus raad ik je aan om die eerst te lezen.

Velen zullen overgaan naar de Astrale Wereld

Voor mijn geestesoog zag ik ze lopen, de vele, vele duizenden mensen, en ook dit beeld had ik – net als die van de 2e Zon in het vorige bericht – als klein kind al eerder gezien. Het leek alsof deze mensen allemaal in shock waren, en dat ze niet leken te begrijpen wat hen allemaal was overkomen.

Het waren allerlei soorten mensen; blanke, bruine en zwarte die, zo was aan hun kleding te zien, allemaal uit verschillende landen kwamen. Ik zag dat de wereld om hen heen totaal was veranderd, en door de chaos die hen was overkomen waren de meeste mensen vergeten waar ze vandaan kwamen, waardoor zij hun huis niet meer konden vinden.

Maar wat me opviel was dat deze vele duizenden mensen, ondanks hun verscheidenheid, toch zo’n eenheid met elkaar vormden; blijkbaar hadden ze alleen elkaar nog en waren ze gezamenlijk op weg, maar waar naartoe? Waren zij op zoek naar een plek op de Aarde om te kunnen overleven?

Toen zag ik hoe deze enorme stoet mensen zich ahw opsplitsten in 3 groepen, waarna het volgende gebeurde: De eerste groep werd opgestraald in grote ruimteschepen, de tweede groep ging over naar de Astrale Wereld, en degenen die overbleven bleven achter op de chaotische Aarde, alwaar zij weer opnieuw zouden beginnen op de plekken die nog wél woon- en leefbaar waren. Tot mijn verwondering gebeurde dit alles in volledige harmonie, een ieder berustte blijkbaar in zijn lot.

Ik zag de vele, vele ruimteschepen die de chaos op de Aarde – die zojuist een kanteling had ondergaan – gadesloegen, en ik zag dat er vele mensen werden meegenomen in die ruimteschepen. Dit was van tevoren al karmisch bepaald voor die mensen; zij zullen naar ‘andere werelden’ worden gebracht, alwaar zij zullen verblijven totdat de Aarde weer volledig tot rust en in balans zal zijn gekomen. Aangezien deze mensen ‘in de toekomst reizen’ kunnen er op de Aarde vele honderden jaren verstrijken terwijl er voor hen in de ruimte misschien maar één jaar is verlopen. Zodra het mogelijk is zullen deze mensen weer teruggebracht worden naar de Aarde, opdat ook zij daar weer opnieuw kunnen beginnen.

Ook dít is in de geschiedenis al vele keren eerder gebeurd! Het verschil is echter dat dit keer ‘het Weten’ van de terugkerende mensen nog in tact zal zijn, opdat zij niet weer dezelfde fouten zullen maken, en zij nu in harmonie met elkaar en de natuur op de Aarde zullen gaan leven ….. en dát is de allergrootste en belangrijkste les die Moeder Aarde ons wil leren!!

Weet dat of je nu blank, bruin of zwart bent, wij zijn allemaal kinderen van Moeder Aarde, en Zij heeft een ieder evenveel lief!

Mijn buitenaardse vriend Lobob heeft hierover vanochtend nog het volgende gezegd: ‘In het inktzwarte duister, als alles lijkt verstomd, wees niet bang, ik reik U de hand en zal U brengen naar het ‘Morgenland‘.

Veel liefs, Ans