Ans Hoornweg is van jongs af aan paranormaal begaafd. Zij heeft gedurende haar hele leven vele uittredingen naar heden, verleden en toekomst gehad en heeft vele voorspellingen gedaan. In het verleden was zij te gast in diverse tv- en radioprogramma’s en haar bijzondere verhaal heeft in meerdere tijdschriften gestaan. Ans heeft namelijk ook van kinds af aan een intensief contact met buitenaardsen.

Zij heeft de afgelopen jaren vele poppen gemaakt naar hun evenbeeld. Dit met de bedoeling om de mensheid te laten zien hoe divers het leven in het universum is en om ons te laten wennen aan hun, voor ons soms vreemde, verschijningsvorm. Ans maakte deze buitenaardse poppen in trance; van zichzelf is zij absoluut niet creatief, maar eenmaal in trance is ze in staat diverse vaardigheden aan de dag te leggen. Zo heeft zij begin jaren ’80 de Heilige Geometrie doorgekregen, ook wel het ‘kosmisch draagveld’ genoemd. Vanuit dit kosmisch draagveld heeft zij honderden Mandala’s gemaakt. Deze Mandala’s zijn bijzonder gedetailleerd en hebben een krachtige energie. Zij werken in op onze chakra’s en etherische lichamen, vandaar dat zij, juist nu in deze tijd, erg belangrijk zijn om de mens te helpen helen en openen.

Betekenis van het Kosmisch Draagveld

In de kosmos is een eindeloos web van lijnen, waarbij de horizontale lijnen zich in de ruimte bevinden en de verticale in de tijd. Overal waar de lijnen elkaar kruisen is een kristallen energiepunt, en dit reflecteert met het Licht en met alle kristallen in dit netwerk om ons heen, maar ook met alle andere reflecties in de gehele kosmos. Het lijkt op de kwantum mechanica van nu. Die stelt namelijk dat de schepping een uitgestrekt web is van met elkaar verbonden werkelijkheden, en dat elk element van het universum onzichtbare, spirituele verbindingen met alle elementen bezit.

Begin jaren ’80 heb ik van buitenaardse beschavingen en van drie heilige wezens genaamd Brahma, Salem en Aurus de Heilige Geometrie doorgekregen. Aan deze tekening/ondergrond heb ik 24 maanden gewerkt. Brahma vertelde mij: “Noem dit het kosmisch draagveld, waar alles uit ontstaat”. In dit kosmisch draagveld zitten zeer intelligente energiepatronen, die vanuit stilstand eindeloos kunnen scheppen. Het kosmisch draagveld zit in iedere cel van mens, dier, plant, enz. enz., maar is ook terug te vinden in het universum, oftewel zo micro, zo macro.

Het kosmisch draagveld heeft, net als ons lichaam, een kristalstructuur en kan daarom communiceren met alles in en om ons heen. Het communiceert met ons fysieke lichaam, maar werkt ook in op al onze etherische lichamen. Ons levens-etherisch lichaam vormt het vierkant, ons chemisch-etherisch lichaam vormt de kleur en het getal, ons licht-etherisch lichaam vormt de driehoek en de sterren, en ons warmte-etherisch lichaam vormt de cirkel.

Als dit alles door elkaar heenloopt dan vormen zij tesamen geometrische patronen. Op de punten waar de lijnen van deze geometrische patronen elkaar kruisen ontstaan sterke energie- of krachtpunten, maar de grootste kracht zit in het middelpunt van de mandala’s, dat is God, ook wel ‘het venster op de eeuwigheid’ genoemd.

Als een mens zich instelt op een bepaalde mandala, dan is het zenuwstelsel van die persoon zich bewust van de golven en frequenties die die specifieke mandala uitzendt. Op die manier kan onze DNA-structuur worden verandert, want die gaat in dezelfde frequentie resoneren. Elk symbool in de mandala’s heeft zijn eigen specifieke frequentie of trilling. De mandala die iemand het meeste aanspreekt heeft de trilling die die persoon op dat moment nodig heeft voor zijn spirituele ontwikkeling of groei.

Als de mens mediteert, dan zou hij, door zich op het middelpunt van de mandala te richten, reizen kunnen maken naar andere dimensies. Het kosmisch draagveld en de daaruit ontstane mandala’s kunnen namelijk ook inwerken op het 6e chakra (het derde oog) van de mens. Dit 6e chakra staat in verbinding met onze hypofyse en pijnappelklier, en dit alles staat weer in contact met het grote kosmische geheugen, oftewel de Akasha-kronieken.

Het hele kosmische draagveld heeft te maken met numerologie. Pythagoras zei al: “Het getal is eigenlijk een beeld.”

Deze Mandala heeft Ans recent doorgekregen

Alles wat deze Mandala vertegenwoordigt is Psycho Genetica en de Mandala kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de activering van ons DNA.

Centraal in deze Mandala zie je de Mens afgebeeld met daarop het, d.m.v. 12 gouden cirkels gevormde, Kathara-raster.

De 12 gouden cirkels staan voor onze chakra-punten; 6 binnen ons lichaam en 6 daarbuiten. In het midden van dit mensfiguur zie je, van boven naar beneden, onze huidige, 2 om elkaar draaiende, DNA strengen. Dit alles is weer geplaatst in een 12 puntige ster met daaromheen de Zon.

Je kunt evt. een foto van jezelf of iemand anders in het midden van de Mandala leggen. Dit mag echter niet langer dan 15 minuten per keer en niet vaker dan 2x per dag. Het is niet toegestaan om een foto van iemand anders op de Mandala te leggen zonder zijn of haar toestemming!

Maar het beste kun je in alle rust 15 minuten voor deze Mandala gaan zitten en/of mediteren. Neem de Mandala goed in je op, sluit dan je ogen, zie hem in gedachten weer voor je, en plaats hem vervolgens in je hart.

Mediteer in Liefde bij deze Mandala. Wanneer het ‘t juiste moment in jouw evolutie/ontwikkeling is, dan zal hij zijn werk doen!