In de jaren ’80 heeft Ans Hoornweg 144 bijzondere tekens doorgekregen; 144 is een Heilig Getal. Daarbij werd haar toen alleen verteld dat het Sterrentekens waren en dat elk afzonderlijk teken staat voor 1.000 Sterrenkinderen op Aarde. Op dit moment zijn er dus 144.000 Sterrrenkinderen die rechtstreeks geïncarneerd zijn op de Aarde. De mensen die persoonlijke ervaringen hebben met UFO’s en buitenaardse wezens hoeven niet specifiek Sterrenkinderen te zijn, maar dat neemt niet weg dat hun ervaringen wel prachtig zijn.

Hieronder een foto van de kaart met 144 Sterrentekens.

 

Zeer recentelijk kreeg Ans via een channeling het volgende te horen:

Hier spreekt Algábra Mozes.

Mensen van de Aarde, de Kosmische tekens die doorgegeven zijn, zijn geen Schrift zoals U dit kent.

In het Universum zijn vele duizenden Sterrenstelsels, en één zo’n teken geeft één Sterrenstelsel aan. Als wij ruimtereizigers zo’n teken zien, dan wordt er in ons hoofd een gedetailleerd verhaal afgespeeld. De gehele geschiedenis van dat betreffende Sterrenstelsel gaat dan aan ons geestesoog voorbij; wij zien wat er allemaal leeft, hoe ver ze zijn, hoeveel werelden er nog ontgonnen moeten worden en hoe alle levens zich daar afspelen.

De tekens die U in de film heeft gezien en waarvan deze vrouw er velen heeft gemaakt, zijn Sterrentekens die in een ver verleden achtergelaten zijn in de stad Chan Chan in Peru.

Het geeft aan welke buitenaardse vrienden er op die locatie in Peru zijn geland en hebben geleefd. Wanneer de buitenaardsen weer vertrokken naar hun eigen wereld dan lieten zij het teken van hun Sterrenstelsel achter, zodat men weet wie daar destijds zijn geweest; het werkt net zoals jullie vingerafdruk.

Duizenden, duizenden jaren geleden leefden er hoge beschavingen in Peru, net zoals op vele andere plaatsen op jullie Aarde. Op die locaties zijn destijds bijzondere monumenten met een grote betekenis gematerialiseerd, maar die zijn inmiddels door de tand des tijds bijna verloren gegaan.

In deze tijd zou er nog meer gevonden kunnen worden, of is al gevonden als het U niet onthouden wordt. De mens zal deze Sterrentekens nog niet kunnen lezen of begrijpen. Waarschijnlijk kan een selecte groep Ingewijden, die niet wil dat de mensen wijzer worden, dit wel. Maar eens, als U zover bent om dit te begrijpen, zal alles duidelijk worden, en die tijd komt snel naderbij!

Deze vrouw die de Sterrentekens doorkrijgt was in vorige levens volledig op de hoogte, vandaar dat zij ze voor ons op mag schrijven.

Toen zij hier op Aarde incarneerde hebben wij haar die kennis om diverse redenen laten vergeten, opdat het geen gevaar voor haar zou worden in jullie wereld. Hier kan ik nu niet verder op ingaan, ik moet me aan bepaalde Universele codes houden.

Maar weet dat U, bijna allen die zich met deze materie bezighouden, afstamt van de voormalige, hoge beschavingen van de Aarde en dat U geïncarneerd bent op de Aarde om de Overgang mee te mogen maken ………. ” want vele eersten van de Aarde, zullen ook de laatsten zijn!”

In Liefde groet ik U,

Algábra Mozes.

Op You Tube ontdekten we bij toeval soortgelijke ‘tekens’ in onderstaande film, getiteld ‘Traces of far Visitors/Colonists from Space 2’.

Het betreft hier opnames van ruïnes in de stad Chan Chan in Peru; een stad uit de tijd van vóór de Inca’s, dus erg oud. Vanaf minuut 6 zie je heel even een aantal bijzondere tekens, en deze tekens lijken sprekend op de Sterrentekens die Ans in de jaren ’80 al heeft doorgekregen!

 

Nieuwe sterrentekens

Recentelijk heeft Ans weer nieuwe Sterrentekens doorgekregen. Ze zat ‘s avonds op de bank tv te kijken en plotseling verscheen er een Sterrenteken op de muur naast de tv.

Dit teken verdween niet eerder dan dat Ans het had nagetekend, waarna het volgende teken op de muur verscheen en weer één, en weer één. Dit ging zo een paar avonden door totdat Ans weer precies 144 Sterrentekens op papier had staan.

Tezamen met de 144 Sterrentekens die ze in de jaren ’80 al had doorgekregen zijn het er nu dus 288 in totaal.

Zou dat betekenen dat er nu 288.000 geïncarneerde Sterrenkinderen op Aarde zijn?