In de jaren ’80 heeft Ans Hoornweg 144 bijzondere tekens doorgekregen; 144 is een Heilig Getal. Daarbij werd haar toen alleen verteld dat het Sterrentekens waren en dat elk afzonderlijk teken staat voor 1.000 Sterrenkinderen op Aarde.

Op dit moment zijn er dus 144.000 Sterrrenkinderen die rechtstreeks geïncarneerd zijn op de Aarde.

De mensen die persoonlijke ervaringen hebben met UFO’s en buitenaardse wezens hoeven niet specifiek Sterrenkinderen te zijn, maar dat neemt niet weg dat hun ervaringen wel prachtig zijn.

Hieronder een foto van de kaart met 144 Sterrentekens.

Sterrentekenkaart

Detail

We hadden het vermoeden dat deze tekens oud waren en zijn gaan zoeken of we deze tekens konden vinden in oude geschriften of op oude bouwwerken. Maar op dat moment hebben we niets kunnen vinden.

Recent ontdekten we bij toeval soortgelijke tekens in een filmpje op You Tube.

Het filmpje heet: Traces of far Visitors/Colonists from Space 2

De tekens zijn even te zien vanaf minuut 6. Het betreft opnames uit de stad Chan Chan, een stad uit de tijd van voor de Inca’s in Peru. Heel erg oud dus.

De tekens die je daarin ziet, lijken sprekend op de tekens die Ans heeft doorgekregen.

Nog meer tekens

Ans vertelde me dat onlangs, plotseling op de muur naast de tv die aan is, tekens beginnen te verschijnen. Het kan niet anders, ze moet ze noteren. Haar man snelt toe met potlood en papier. Zij krijgt uiteindelijk precies 144 tekens door.

Tezamen met de 144 tekens die ze vorig jaar had doorgekregen zijn het er nu 288 in totaal. Oudheidkundigen die Chan Chan in Peru onderzoeken, stellen dat het een alfabet is.

Maar zeer kort geleden kreeg Ans via een channeling dit te horen :

Mensen van de Aarde, de kosmische tekens die doorgegeven  zijn, vormen geen schrift, zoals U dit kent. In het Universum zijn er vele duizenden sterrenstelsels, één zo’n teken geeft één sterrenstelsel aan.

Wanneer wij ruimtereizigers zo’n teken zien, is dit voor ons als een verhaal wat in ons hoofd afgespeeld wordt.

De gehele geschiedenis van dit sterrenstelsel gaat aan ons geestesoog voorbij, wij zien wat er allemaal leeft, hoever ze zijn, hoeveel werelden er nog ontgonnen moeten worden, hoe alle levens zich daar afspelen.

De tekens die U op de film gezien heeft en waarvan deze vrouw er velen genoteerd heeft, deze tekens zijn achtergelaten in Chan Chan, Peru. Het geeft aan, hoeveel buitenaardse vrienden daar in Chan Chan geland zijn en geleefd hebben.

Wanneer ze weer vertrokken naar hun eigen wereld lieten zij het teken van hun sterrenstelsel achter opdat men wist, wie er al geweest was. Het werkt net zoals jullie vingerafdruk. Er leefden daar duizenden, jaren geleden hoge beschavingen, zoals op veel plaatsen op jullie Aarde.

Bijzondere monumenten met een grote betekenis zijn in het verleden daar gematerialiseerd  maar door de tand des tijds bijna verloren gegaan. Beschavingen verdwijnen,zo ook de buitenaardse bezoekers van toen, en hoog geëvolueerde indianenstammen, die allen teruggekeerd zijn naar hun wereld.

In  deze tijd zou er nog meer gevonden kunnen worden of is al gevonden (als het U niet onthouden wordt). De mens kan deze sterrentekens nog niet lezen of begrijpen. Een paar ingewijden waarschijnlijk wel, maar die willen niet dat de mens wijzer wordt. Eens zal alles duidelijk worden, maar pas wanneer U zover bent dit te kunnen begrijpen, en die tijd komt snel naderbij.

De vrouw die de tekens doorkrijgt, was in vorige levens volledig op de hoogte, vandaar dat zij ze voor ons op mag schrijven. Echter toen zij hier op Aarde incarneerde hebben wij het haar laten vergeten zodat het geen gevaar voor haar zou vormen in jullie wereld.

Hier kan ik nu niet verder op ingaan, ik moet me aan bepaalde universele codes houden. Maar weet dat U bijna allen, die zich met deze materie bezig houden afstammen van hoge beschavingen van de Aarde en geïncarneerd zijn om deze overgang mee te mogen maken, want vele eersten van de Aarde, zullen ook de laatsten zijn.

In liefde groet ik  U,

Algábra Mozes.

Tot zover de boodschap die aan Ans werd doorgegeven. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen!