Ans Hoornweg

De Vredesduif

Een paar dagen geleden opende ik ‘s ochtendsvroeg m’n tuindeur en op dat moment vloog er een, zo op het oog, gewone duif naar mij toe die vervolgens op mijn hand neerstreek. Het beestje keek mij heel liefdevol aan waarna het weer wegvloog. Even later kreeg ik de volgende boodschap door:

De duif liet mij zien – maar vooral ook vóelen – hoe veel de huidige mens van z’n spirituele pad is afgedwaald ‘dankzij’ de technische ontwikkelingen in de wereld. Ik kreeg een kille, harde wereld te zien waarin niet alleen het gevoel voor de natuur, maar ook het gevoel voor de medemens en voor alles om ons heen langzaamaan verdwijnt. Een wereld waarin de mensen geen tijd meer hebben voor een gesprek of aandacht voor de ander, waardoor er geen echt zielencontact meer plaats kan vinden tussen de mensen onderling. Hierdoor wordt niet alleen het gevoel naar de medemens verwaarloosd, maar – en dat is veel erger – de mensen raken door alle afleiding (van smartphones e.d.) ook het gevoel of contact met zichzélf kwijt; ze verliezen dus niet alleen elkaar maar ook zichzelf dankzij de moderne techniek!

Helaas gebeurt dit contactverlies niet alleen bij de mensen maar ook naar bijv. de koeien toe die, dankzij de moderne technologie, volledig automatisch gemolken worden door machines. De koeien verblijven – net als de andere dieren in de voedselindustrie – vaak in mega grote stallen, en hebben tijdens het melkproces bijna geen contact met de boer zelf. Daardoor vindt er nauwelijks nog uitwisseling van energieën plaats tussen mens en dier (behalve natuurlijk bij de kleinschalige boeren en tuinders). Maar wat echt vreselijk is, is dat deze dieren gedurende hun leven geen enkel contact met de natuur meer hebben, omdat zij – buiten het feit dat zij volledig computergestuurd worden gemolken – hun stallen niet meer uitkomen! Voelt U hoe afschuwelijk dit alles voor deze dieren is?

Aangezien deze dieren zelf nog maar weinig vitale energie in zich hebben bevat hun melk en/of vlees ook nauwelijks nog energie; het één is het gevolg van het ander. Deze arme beesten zijn ‘dankzij’ de techniek dus een soort van energieloze melk- en vleesleveranciers voor de mensen geworden (hoe voedzaam of gezond zal hun vlees zijn, denkt U?)

En zo zal het vergaan met alles wat door machines bestuurd/gecontroleerd wordt. Overal om U heen begint de techniek het over te nemen van de persoonlijke, menselijke inbreng. Zo zijn er al ‘schattige’ robotjes op proef in bejaardentehuizen om daar de eenzame ouderen gezelschap te houden en hen te begeleiden en/of monitoren. Zelfs in de seksindustrie zullen in de toekomst steeds meer menselijk uitziende robotten als ‘partner’ worden ingezet, met als gevolg dat ook daar geen menselijke energie-uitwisseling meer plaats zal vinden. De huidige mens zelf lijkt ook steeds meer een geprogrammeerde robot te worden – hetgeen al te zien is aan de blik in de ogen van vele mensen.

Maar het allerergste is dat steeds meer mensen hun dromen niet meer kunnen dromen -omdat ze het contact met de ‘dromenwereld’ verliezen. En dat terwijl dromen van wezenlijk belang zijn voor het voortbestaan van de mensheid, want dankzij dromen worden er belangrijke uitvindingen voor mens en natuur gedaan, en dankzij Uw uittredingen kunt U tijdelijk Uw Aardse beslommeringen achter U laten.

Op dit moment heeft de mens zich afgescheiden van het leven zelf, maar weet dat alles één is, en dat U allen een onderdeel bent van ‘alles om U heen’! De bomen, de dieren, de natuur en alles om U heen, moet gekoesterd worden door de mensen, net zoals U Moeder Aarde, de Zon, Wind en het Water lief moet hebben. Raadpleeg de primitieve volkeren – die nu nog leven zoals het oorspronkelijk bedoeld is, want van hén kunt U leren hoe U weer contact kunt maken met Uzelf, de natuur en alles om U heen, maar ook hoe U Uw Liefde kunt uitwisselen met alles en iedereen om U heen …….. HET IS NOG NIET TE LAAT!!

Dit was de boodschap die ik doorkreeg na mijn ontmoeting met de Vredesduif.

Veel liefs, Ans

P.s. Duiven zijn altijd al ‘boodschappers’ voor de mensheid geweest!

Afgelopen zondag was het Moederdag en zat ik ‘s middags lekker buiten in m’n tuintje te genieten van het mooie weer.

Opeens hoorde ik een kinderstemmetje dat ‘Mamma, mamma’ riep, en dat klonk heel dichtbij, alsof er een kindje in míjn tuin stond!

Ik vroeg me verbaasd af hoe dat nou mogelijk was want er wonen geen mensen met kleine kinderen direct naast mij, dus hoe kan het dan dat ik een kinderstemmetje van zo dichtbij hoor?!

Maar toen zag ik, tot mijn ontroering, een heel klein Lobobje in mijn eigen tuin staan met een prachtige bos veldbloemen in z’n armen ……. mijn (moeder)dag kon niet mooier!!

Veel liefs, Ans

Engelen bestaan

Een oudere vrouw had in haar omgeving al veel mensen verloren en was daardoor een eenzame, stille en nogal trieste vrouw geworden. Ze dacht regelmatig: ‘Waar blijven God en al die Engelen nu? In mijn eenzaamheid en verdriet heb ík nog nooit iets ‘ervaren’. Wat zijn wij mensen toch al die tijd om de tuin geleid, want wat blijft er uiteindelijk over van al die mooie Engelenverhalen? Niets!

Terwijl ze over dit alles bleef nadenken ging de oude vrouw aan het werk in haar tuin waar ze nog veel te doen had. Maar ze lette niet goed op en stapte op de hark die vervolgens keihard tegen haar hoofd knalde. Door die harde klap kreeg ze een duizeling en viel ze op de grond. Het lukte de oude vrouw niet om zelf overeind te komen en ze dacht: ‘Lig ik straks dood in m’n tuintje en is er geen hond die mij hier zal vinden.’

Terwijl ze daar hulpeloos op de grond lag werd het heel licht om haar heen en stond er opeens een Engel voor haar! De Engel lachte haar toe en zei: ‘Kom, geef mij je hand en sta maar op’.
Vol verbazing liet de oude vrouw zich door de Engel overeind helpen, en keek ze in Z’n ogen die zó Liefdevol waren dat ze begon te huilen. Ze kon bijna niet meer stoppen met huilen want ál haar verdriet van al die jaren kwam er op dat moment uit.

De Engel sprak tot haar en zei: ‘Wij zijn niet op te roepen. Jullie roep om ons moet oprecht vanuit het hart komen, maar dan nog is niet gezegd dat Wij aan jullie kunnen verschijnen; het ligt aan de mens zelve, of die Ons toelaat of niet. Wanneer U ons niet kunt aanschouwen dan kunt U ons misschien wél voelen, maar ook daar moet U zich als mens voor openstellen. Weet echter dat U nooit alleen bent! Wij hebben U aanschouwd en Uw verdriet gezien.’

Vervolgens nam de Engel afscheid met een Liefdevolle lach, waarna de oude vrouw, hevig ontdaan door dit alles, weer haar huisje binnen ging.

Haar verwondingen vielen gelukkig erg mee, maar haar ‘ontmoeting’ met de Engel liet haar niet meer los. De vrouw vroeg zich af of dit alles misschien een hallucinatie was geweest, veroorzaakt door de harde klap tegen haar hoofd?

Op dat moment zag ze weer de Liefdevolle ogen van de Engel die haar zojuist had geholpen en toegesproken. En vanaf die tijd wist de vrouw het zeker: Engelen bestaan, want zij had dat persoonlijk mogen ervaren!

Veel liefs, Ans

‘Verdwenen’ vliegtuig

Hieronder staat een boodschap die jullie misschien wel heftig of moeilijk te bevatten zullen vinden. Het gaat over een vliegtuigongeluk dat een paar jaar geleden is gebeurd, maar waarvan de ware toedracht tot nu toe (bewust) geheim werd gehouden voor het volk. Over dat grote geheim heb ik recentelijk het volgende doorgekregen – dat gebeurt niet voor niets!

En omdat nú de tijd is waarin ‘vele waarheden aan het Licht zullen komen’ (= uitspraak van Lobob) moet ik ook deze boodschap met jullie delen.

Ergens op een geheime militaire basis stond, verstopt in een hangar, een vliegtuig (a) met daarin honderden dode passagiers. Al deze mensen waren tijdens hun vliegreis omgebracht dmv gifgas, zodoende waren  hun lichamen nog volledig intact. Zodra alle inzittenden, inclusief de piloten, dood waren is dit ‘spookvliegtuig’ – dmv manipulatie van de automatische piloot – geland op die geheime militaire basis waar ik het eerder over had, en werd dit toestel – inclusief alle overleden inzittenden – ‘verstopt’ in een hangar.

Op hetzelfde moment werd, niet ver van die geheime militaire basis, een zelfde type passagiersvliegtuig (b) neergeschoten. Er waren geen overlevenden. Door de crash waren de lichamen onherkenbaar, dus niet meer te identificeren (geen van de nabestaanden heeft z’n overleden familieleden daarna mogen zien).

Wat bijna niemand weet is dat er tussen de passagiers van dit neergeschoten vliegtuig een groep mensen was die op weg waren naar een zeer geheime missie (zelfs hun directe familieleden wisten niet waar ze naartoe gingen, en wanneer ze weer thuis zouden komen).

Aangezien de lijken van het gecrashte vliegtuig (b) onherkenbaar waren werd er besloten om DNA af te nemen ter identificatie van de stoffelijke resten. Wat echter niemand weet is dat het DNA dat werd afgenomen en onderzocht niet van de lichamen van het gecrashte vliegtuig (b) kwam, maar van de passagiers van het andere vliegtuig (a) dat in de hangar op de geheime militaire basis stond!!! Op die manier werden de passagiersgegevens van vliegtuig a en b moedwillig verwisseld!

Het DNA van de passagiers van vliegtuig a was eerder afgenomen door een groep mensen die daar in het geheim naartoe waren gebracht. Al deze mensen kregen een zwijgplicht opgelegd, want weet dat de geheimen geheim moeten blijven binnen de elitaire kringen.

Weet dat de elite echt alles in het werk stelt om oorlogen te creëren, zo ook nu! En weet dat de regeringen van vele landen een rol spelen in dit grote machtsspel. Maar weet ook dat geen van die geheimen de Aarde kan of zal verlaten, want zodra de tijd rijp is zal de Aarde al die geheimen prijsgeven en alle leugens uitspuwen. Dan zal de elite – en haar aanhang – de benen moeten nemen, want wanneer hun beerput van leugens en bedrog open gaat zal het volk massaal in opstand kunnen komen.

De doden van deze 2 vliegtuigen schreeuwen om de waarheid boven tafel te halen, want dan pas kunnen zij eindelijk opstijgen naar het Licht …… vandaar dat dit verhaal verteld moest worden.

Veel liefs, Ans

Adoptie

Er bestaan vele mensen met een groot hart die, ondanks dat ze zelf al kinderen hebben, ook nog een wees- of pleegkind in hun gezin opnemen. Er bestaan ook mensen die zelf geen kinderen kunnen krijgen, maar van wie het verlangen naar een kindje zó groot is dat zij er één of meerdere uit het buitenland adopteren. Helaas zijn er ook mensen die om hele verkeerde redenen een kind adopteren; mensen die hun pleeg- of adoptiekind(eren) mishandelen en/of misbruiken.

Het kan gebeuren dat geadopteerde kinderen zich niet echt kunnen hechten aan hun nieuwe ‘familie’. Zij blijven zich een ‘vreemde’ voelen binnen dat gezin, waardoor zij erg ongelukkig kunnen worden, en tegen de tijd dat deze ongelukkige adoptiekinderen gaan puberen kan het soms heel erg fout met ze gaan. Zij lopen dan weg van hun ouderlijk huis en gaan bijv. drugs gebruiken waardoor ze in de criminaliteit kunnen belanden.

Wat jullie moeten weten is dat, spiritueel gezien, het in álle adoptie- of voogdijgevallen gaat om het uitwerken van wederzijds Karma. Karma dat is ontstaan in de vorige levens van deze kinderen én hun adoptie-ouders; er vindt dan een soort van ‘Oorzaak en Gevolg’ plaats.

Het klinkt misschien vreemd maar een kind kan in dít leven geadopteerd worden door een ouder die in een vórig leven zijn of haar grootste vijand was. Maar het kan ook andersom gebeuren; dan was het adoptiekind zélf in een vorig leven de grootste vijand van z’n huidige adoptie-ouders, en wordt hij nu, in dit leven, liefdevol opgenomen in het gezin van z’n vroegere ‘slachtoffers’. Mocht de relatie tussen adoptiekind en ouders erg problematisch zijn dan zou regressietherapie meer inzicht kunnen geven in ‘het hoe en waarom’ van hun huidige leven samen.

Natuurlijk kan er ook Karma uitgewerkt moeten worden tussen ouders en hun eigen kinderen. Dat verloopt in de meeste gevallen wel goed, maar toch zijn er ook eigen kinderen die zich, ondanks de bloedband, niet kunnen hechten aan hun ouders, of andersom. Ook in die situaties speelt veelal Karma – oftewel Oorzaak en Gevolg – daar een belangrijke rol in. En hoe moeilijk het soms ook is, maar alléén Liefde en begrip – van zowel ouder als kind – kan dat Karma uiteindelijk oplossen!

Wij allen hebben vele, vele levens op de Aarde en in het Universum gehad, waarin Karma is opgebouwd. Nu is de tijd aangebroken om echt álles op te lossen én te vergeven, opdat wij allen – verlost van al onze ballast uit vorige levens – met een schone lei het Nieuwe Tijdperk in kunnen gaan!

Veel liefs, Ans

Belangrijk bericht van Phigalios

Een paar dagen geleden kreeg ik wederom een boodschap van Phigalios (dit keer liet hij zich niet zien, maar gaf hij onderstaand bericht telepatisch aan mij door).

‘Weet U, Gij mensen die van goede wil zijt, dat U ‘de aankomende Goden’ bent? En beseft U zich dat ook U in het verleden het Universum heeft bereisd, waardoor U al veel Kennis in Uw Weten heeft opgeslagen? Weet U, dat U, in een heel ver verleden, bij de allereerste bewoners van de Aarde behoorde, en dat U nu – in deze chaotische eindtijd – bij de laatsten op de Aarde zult zijn?

(noot van Ans: In de Bijbel staat het al: ‘Vele Eersten zullen de Laatsten zijn’)

De vele lessen die geleerd moesten worden op planeet Aarde waren enorm moeilijk en zwaar, maar houd nog even vol, want de laatste moeilijke – maar evengoed belangrijke – lessen komen er nog aan. Ook díe lessen zult U nog moeten doorstaan, want dán zult U volleerd zijn en klaar om de vele, door U geleerde lessen te onderwijzen op andere, nog primitieve Werelden (Werelden die in hun evolutie ‘lager’ zijn dan Uw Aarde). U zult die lessen met alle Liefde geven – net zoals velen van U dat in een ver verleden ook al hebben gedaan.

Spiritueel zult U zover zijn dat U – om die andere Werelden te bezoeken – géén materiële voertuigen meer nodig zult hebben, want Uzélf zal dan ‘het voertuig’ zijn! Dan zult U nl. als Energieën – dus zonder beperkingen – overal doorheen, en waar dan ook naartoe kunnen reizen. Op die andere Wereld of locatie kunt U zich – in welke vorm dan ook – weer ‘zichtbaar’ maken.

Weet dat U allen het Goddelijke in U draagt! Ja waarlijk, Ú bent de aankomende Goden, dus draag Uw verantwoordelijkheid in Liefde en Wijsheid.

In Liefde groet ik U, Phigalios.’

Veel liefs, Ans

Belangrijk bericht van Phigalios

Omdat Phigalios’ verhaal nogal lang was heb ik hem opgesplitst in 2 delen; hieronder staat deel 2 van zijn belangrijke boodschap.

‘Weet U, mensen van de Aarde, dat een ieder van U een grote energiebron in zich draagt die sterker is dan alle energiebronnen op Uw Aarde?! En weet U dat die energie, genaamd gedachtekracht, door alles heen kan gaan?! Één gedachte is al voldoende om U naar de plek te brengen waar U wilt zijn. Afstand speelt daarbij geen enkele rol, want weet dat tijd, ruimte en gedachten één zijn.

Beseft de Aardmens ook dat hij, d.m.v. gezamenlijke gedachtekrachten, de Aarde zou kunnen helen (en ook zichzelf)? Daarom vraag ik U mensen om nú – nu het nog kan – massaal Uw gedachtekrachten te gaan gebruiken, en doet U dat in Liefde voor Moeder Aarde en alles wat daar op leeft!

Met Uw positieve gedachten kunt U ook Uw Aardse leiders – die de mensheid al eeuwen bewust in een tijdlus gevangen houden (zie Phigalios 1) – van de Aarde doen ‘verdwijnen’. Zij zullen niet volledig verdwijnen maar verplaatst worden naar andere, veel jongere planeten, alwaar zij – evolutionair gezien – weer helemaal opnieuw zullen moeten beginnen.

Deze leiders hebben in het verleden ‘gespeeld met de tijd’, en dat is heel gevaarlijk! Want het kan gebeuren dat er tijdsbeelden ontstaan uit andere werkelijkheden/dimensies die vervolgens met elkaar verweven kunnen raken. Wanneer dat gebeurt dan kunnen ín die andere werkelijkheden mensen verdwijnen, en velen van hen zullen daar dan ernstig van in de war geraken.

Ondanks dat Uw Aardse leiders wisten dat het erg gevaarlijk was om ‘te spelen met de tijd’ hebben zij dat (uit eigenbelang) tóch gedaan! Zij gebruikten – of beter gezegd mísbruikten – ‘Tijdspoorten’ om naar andere werkelijkheden in de toekomst te reizen, om vanuit de toekomst Kennis te vergaren. Op die manier hebben zij zich technologieën toegeëigend waar de mensheid nog lang niet aan toe was/is (weet dat de kunstmatige intelligentie, waar de mens nu volop mee bezig is, de gehele mensheid kan uitroeien!!).

De Aardse mens staat in het Universum bekend als een zeer leergierig wezen, maar helaas wil hij ook graag veroveren en heersen; dat zit in z’n genen. Als het aan de mens ligt dan zou hij het liefst het gehele Universum willen veroveren om zo over alles en iedereen te kunnen heersen.

Daarom wil ik U het volgende zeggen: Weet dat het einde van het heelal ook een begin is!

In Liefde groet ik U, Phigalios

Dit was voor mij weer een prachtige en leerzame ervaring!

Veel liefs, Ans

Belangrijke boodschap van Phigalios

Een paar dagen geleden verscheen – dmv projectie – een mooi buitenaards wezen in mijn huiskamer. Dit wezen had een aapachtig uiterlijk en droeg een prachtige rode cape met een, rond zijn hoofd gedrapeerde capuchon, en in zijn oorlellen zaten grote, ronde zonneschijven. Dit prachtige wezen keek mij aan met de meest liefdevolle ogen waardoor ik helemaal smolt.

Hij noemde zich Phigalios en vertelde mij het volgende: ‘In een zeer ver verleden heeft mijn volk deze Aarde aangedaan die toen nog woest en onbewoonbaar was. Met onze Kennis hebben wij bepaalde gebieden van de Aarde leefbaar gemaakt. Vervolgens hebben wij dieren van ónze wereld in die leefbare gebieden uitgezet, en daarna de eerste, nog zeer primitieve mensen (die we naar ons eigen beeld geschapen hadden).

Veel later hebben andere ‘Hemelwezens’ hetzelfde gedaan; ook zij hebben mensen geschapen naar hun beeld, en die vervolgens op de Aarde uitgezet. Op die manier werd Uw planeet bevolkt door diverse mensenrassen met verschillende huidskleuren en culturen. Na zeer lange tijd hebben wij de Aarde nu weer aangedaan. Wij zijn zeer ontstemd want Moeder Aarde, die prachtige planeet, is nu intens vervuild en stervende!!

Er zal een tijd komen dat – veroorzaakt door een lichte kanteling van Uw Aarde – grote gebieden van de Aarde geteisterd zullen worden door extreme droogte (omdat daar geen water meer is), terwijl andere gebieden op de Aarde juist overstroomd zullen worden door grote hoeveelheden water. Deze natuurrampen worden mede veroorzaakt door de huidige onbalans tussen Uw technische kennis enerzijds en Uw spiritualiteit anderzijds; de verhouding tussen die twee is niet in evenwicht, en dat komt doordat Uw technische ontwikkeling veel sneller gaat dan Uw spirituele groei.

Weet dat planeet Aarde en zijn bewoners voor een catastrofe staan die veroorzaakt is/wordt door degenen die Uw Aarde al duizenden jaren besturen en beheersen. Zij houden (bewust) Uw beider evolutie tegen door de Aarde en haar bewoners in een soort van ‘tijdlus’ te houden, waardoor alles telkens weer helemaal opnieuw lijkt te beginnen.

Nú is de tijd dat de mensheid massaal spiritueel moet ontwaken, waarna zij zich moet zien los te maken uit die tijdlus waarin zij al zo lang wordt vastgehouden! Niet alleen de mensheid maar ook Moeder Aarde zal weer terug in de tijdstroom moeten komen, en dat proces kan alleen op gang gebracht worden door grote spirituele veranderingen, want alleen zo kan alles en iedereen pas echt veranderen.

Weet U dat alles in het Universum – dus ook planeet Aarde – een specifieke vibratie of toon heeft, en dat al die tonen tezamen een grote, harmonieuze muziekcompositie vormen? Echter, de vibratie of toon van Moeder Aarde is momenteel in disharmonie met die van de rest van het Universum. Vele mensen weten dat alles oorzaak en gevolg is, maar wat niet iedereen weet is dat die wet ook doorwerkt in het Universum; dus alles wat op planeet Aarde gebeurt heeft gevolgen voor het gehele Universum.

Uw zgn. technische kennis of ontwikkeling blijkt geen vooruitgang maar juist een áchteruitgang voor de Aarde te zijn, en vanwege de wet van oorzaak en gevolg houdt deze achteruitgang de evolutie van het gehele Universum tegen! Wij mogen – volgens de Kosmische Wet – niet ingrijpen in Uw Aardse evolutie. De mensheid moet zélf de problemen oplossen die zij op de Aarde heeft veroorzaakt. Maar wij mogen en proberen wel – tezamen met nog vele andere Hemelreizigers – de mensheid te inspireren om tot goede mens- en milieubewuste oplossingen te komen.

Ik aanschouw vele mensen van goede wil op Uw Aarde; mensen die zich met hart en Ziel inzetten voor het behoud/redden van Uw planeet – sommigen van hen zijn zelfs bereid om hun leven daarvoor te geven. Moeder Aarde, die prachtige blauwe diamant, mag niet verloren gaan!!

Weet dat wanneer het U lukt om alles ten goede te veranderen dat U dan uit die eeuwige tijdlus kunt breken om vervolgens in een tijdspróng te belanden, en weet ook dat het gehele Universum dan met U en Uw Aarde mee zal resoneren én evolueren.

Ik hoop dat deze boodschap zijn weg zal vinden.

Ik groet U in Liefde en Wijsheid, Phigalios’

Binnenkort volgt nog een vervolg op deze boodschap.

Veel liefs, Ans

Binnenkort is de wet over orgaandonatie een feit in ons land. Dan is een ieder – tenzij hij/zij zélf anders heeft aangegeven – automatisch orgaandonor na z’n overlijden. Door deze donorwet zal jouw lichaam eigendom van de Staat worden en kunnen zij er mee doen wat zij willen.

Orgaandonatie heeft meerdere gevolgen voor zowel de donor als de ‘ontvanger’ van de organen. Er kunnen mensenlevens door gered en/of verbeterd worden en dat is een hele mooie zaak, maar wat de meeste mensen niet weten is dat het doneren van organen ook spirituele gevolgen heeft!

Wij mensen hebben nl. niet alleen een fysiek lichaam, maar ook een spiritueel lichaam en een astraal lichaam, en orgaandonatie heeft daar – niet alleen voor de donor maar ook voor de ontvanger – duidelijk invloed op. Ik zal jullie een paar voorbeelden geven.

Wanneer jouw fysieke lichaam (bijna) gestorven is en jouw organen worden daaruit verwijderd dan komt jouw spirituele lichaam incompleet aan in het ‘Voorportaal van de Astrale Wereld’ (doordat een gedeelte van jouw energie is achtergebleven in de organen die jij hebt gedoneerd). Jouw Ziel zal in dat Voorportaal moeten verblijven totdat de ontvanger van jouw organen is gestorven, want dan pas kan de energie van jouw gedoneerde organen weer toegevoegd worden aan de energie van jouw spirituele lichaam, waardoor jouw spirituele lichaam weer helemaal compleet is en jij jouw terugreis naar de Astrale Wereld kunt voortzetten.

Weet ook dat doordat jouw gedoneerde organen verder leven in de ontvanger er ‘veranderingen’ plaats kunnen gaan vinden bij die ontvanger. Die veranderingen worden veroorzaakt doordat jóuw DNA en jóuw ‘herinneringen’ in die donororganen zijn opgeslagen. Daardoor kan de ‘ontvanger’ jóuw dromen gaan dromen, of jóuw favoriete voedsel lekker gaan vinden, maar hij of zij kan ook beïnvloed worden door jóuw karaktertrekken.

Er is nog iets belangrijks wat ik jullie over orgaandonatie wil vertellen: In deze tijd van chaos bestaat er nl. een geheel nieuwe manier om Karma in te lossen, hetgeen erg belangrijk is in deze Eindtijd! Stel dat jij in één van je vorige levens mensen hebt omgebracht. Jij hebt die mensen toen hun leven ontnomen, maar nu kan je hen – dmv het doneren van jouw organen – het leven weer terug geven (het is Karmisch bepaald wie jouw organen krijgen). Zo kan je dus dmv meerdere organen meerdere mensenlevens redden; is dat geen mooie ruil?! Ik vind het in ieder geval een prachtige deal en inlossing van Karma!

In de toekomst zal er een uitvinding worden gedaan waardoor het mogelijk zal zijn om kunstmatig menselijke organen te creëren (dan zullen er dus geen orgaandonaties meer nodig zijn), bovendien zal er een levenselixer worden uitgevonden. Dankzij deze uitvindingen zullen de mensen in de toekomst niet alleen langer leven, maar ook niet meer ziek worden.

Het mooie is dat deze uitvindingen gedaan zullen worden door mensen die in hun vorige leven vele, vele mensenlevens hebben genomen. Deze mensen zullen hun ‘levensreddende’ uitvindingen doen uit Liefde voor de mensheid, en daardoor zal hun Karma volledig worden ingelost!

Veel liefs, Ans

Droom of werkelijkheid?

Een man en vrouw waren hun hele leven al bij elkaar. Al die jaren droomden zij er van om samen een verre reis te maken, maar ze waren arm dus dat zou nooit gebeuren. In plaats daarvan namen ze vaak reisgidsen mee naar huis; die bekeken ze samen en dan droomden ze daar heerlijk bij weg. Ook al hadden ze het niet breed, deze man en vrouw waren gelukkig samen en tevreden met wat ze wél hadden.

Op een zonnige dag zaten ze samen heerlijk in hun tuintje. Ze zagen een vreemd voorwerp in de lucht, maar daar schonken ze verder geen aandacht aan. Even later vielen ze allebei in slaap en droomden ze van mooie, verre oorden.

Plotseling bevonden zij zich bij de grote piramide van Cheops in Egypte. Zowel de man als z’n vrouw voelde de warmte van de zon en het warme zand onder hun blote voeten. Het volgende moment stonden ze samen op één van de enorme stenen blokken halverwege de grote piramide, en tot hun verbijstering begon een grote steen in de piramidewand te draaien, waardoor er een opening/ingang ontstond?!

De man en vrouw liepen samen naar binnen en zagen dat er vele ‘kamers’ binnenin de piramide waren. Toen zij die kamers binnen gingen ontdekten ze dat elke kamer een deel van de Aardse Geschiedenis vertegenwoordigde, met niet alleen de geschiedenis maar ook voorwerpen uit die specifieke periode. Zo zagen ze bijv. een kamer met voorwerpen en de geschiedenis van de 16e eeuw, de 17e eeuw, enz., enz., maar ook kamers van het heden en de toekomst van de Aarde?! Tot hun verbazing kregen ze ook een soort ‘holografische film’ te zien waarin Ufo’s af en aan vlogen naar verre, andere Werelden.

De man en vrouw vonden dit alles heel fascinerend om te zien, maar bedachten zich tegelijkertijd dat de mensheid door de eeuwen heen vreselijk is – en nog steeds wordt – misleid door de elite, want dit waren duidelijk hele grote geheimen die de ‘gewone mensen’ niet mochten weten!

Net zo snel als ze in Egypte waren, waren de man en vrouw ook weer terug in hun zonnige tuintje. Ze werden wakker, keken op hun horloge en zagen dat het inmiddels 2 uur later was! De man en vrouw hadden niet het gevoel dat ze zó lang hadden geslapen, maar ze vonden wel dat ze fantastisch mooi hadden gedroomd. Toen ze echter hun droom aan elkaar vertelden kwamen ze er achter dat ze allebei precies dezelfde droom hadden gehad?! En toen ze naar hun voeten keken zagen ze tot hun verbazing dat die onder het woestijnzand zaten?! Vervolgens keken ze naar boven en daar zagen ze nog net hoe het vliegende voorwerp – dat ze hadden gezien vóórdat ze in slaap vielen – met hoge snelheid wegschoot.

Vol ongeloof keken de man en vrouw elkaar aan en vroegen zich hardop af of ze dit alles écht hadden beleefd; hadden ze die middag samen een verre reis gemaakt, of hadden ze dat allemaal gedroomd?

Veel liefs, Ans