Ans Hoornweg

Droom of werkelijkheid?

Een man en vrouw waren hun hele leven al bij elkaar. Al die jaren droomden zij er van om samen een verre reis te maken, maar ze waren arm dus dat zou nooit gebeuren. In plaats daarvan namen ze vaak reisgidsen mee naar huis; die bekeken ze samen en dan droomden ze daar heerlijk bij weg. Ook al hadden ze het niet breed, deze man en vrouw waren gelukkig samen en tevreden met wat ze wél hadden.

Op een zonnige dag zaten ze samen heerlijk in hun tuintje. Ze zagen een vreemd voorwerp in de lucht, maar daar schonken ze verder geen aandacht aan. Even later vielen ze allebei in slaap en droomden ze van mooie, verre oorden.

Plotseling bevonden zij zich bij de grote piramide van Cheops in Egypte. Zowel de man als z’n vrouw voelde de warmte van de zon en het warme zand onder hun blote voeten. Het volgende moment stonden ze samen op één van de enorme stenen blokken halverwege de grote piramide, en tot hun verbijstering begon een grote steen in de piramidewand te draaien, waardoor er een opening/ingang ontstond?!

De man en vrouw liepen samen naar binnen en zagen dat er vele ‘kamers’ binnenin de piramide waren. Toen zij die kamers binnen gingen ontdekten ze dat elke kamer een deel van de Aardse Geschiedenis vertegenwoordigde, met niet alleen de geschiedenis maar ook voorwerpen uit die specifieke periode. Zo zagen ze bijv. een kamer met voorwerpen en de geschiedenis van de 16e eeuw, de 17e eeuw, enz., enz., maar ook kamers van het heden en de toekomst van de Aarde?! Tot hun verbazing kregen ze ook een soort ‘holografische film’ te zien waarin Ufo’s af en aan vlogen naar verre, andere Werelden.

De man en vrouw vonden dit alles heel fascinerend om te zien, maar bedachten zich tegelijkertijd dat de mensheid door de eeuwen heen vreselijk is – en nog steeds wordt – misleid door de elite, want dit waren duidelijk hele grote geheimen die de ‘gewone mensen’ niet mochten weten!

Net zo snel als ze in Egypte waren, waren de man en vrouw ook weer terug in hun zonnige tuintje. Ze werden wakker, keken op hun horloge en zagen dat het inmiddels 2 uur later was! De man en vrouw hadden niet het gevoel dat ze zó lang hadden geslapen, maar ze vonden wel dat ze fantastisch mooi hadden gedroomd. Toen ze echter hun droom aan elkaar vertelden kwamen ze er achter dat ze allebei precies dezelfde droom hadden gehad?! En toen ze naar hun voeten keken zagen ze tot hun verbazing dat die onder het woestijnzand zaten?! Vervolgens keken ze naar boven en daar zagen ze nog net hoe het vliegende voorwerp – dat ze hadden gezien vóórdat ze in slaap vielen – met hoge snelheid wegschoot.

Vol ongeloof keken de man en vrouw elkaar aan en vroegen zich hardop af of ze dit alles écht hadden beleefd; hadden ze die middag samen een verre reis gemaakt, of hadden ze dat allemaal gedroomd?

Veel liefs, Ans

Gevangen Lobobjes

Niet zo lang geleden zag ik in mijn Kristal meerdere Lobobjes staan met achter hen een manfiguur. Op dat moment had ik geen idee wat ‘de boodschap’ daarachter was, maar een paar dagen later kreeg ik in een visioen het volgende te zien:

Ik zag een hooggeplaatste militair in vol ornaat (compleet met de vele medailles verkregen door te doden of laten doden), en voor hem stonden 3 Lobobjes. Deze Lobobjes waren ‘in gesprek’ met de hoge militair om te bepleiten dat Amerika de vele Lobobjes – die zij al decennialang in geheime complexen gevangen houden – vrij zou laten.

De hoge militair zei hen: ‘Die gevangenschap is volledig rechtvaardig want jullie hebben ongevraagd de Aarde betreden’. De Lobobjes reageerden hierop met: ‘Weet dat de planeet Aarde van iedereen is! In een ver verleden hebben wij deze Aarde bewoond, en wij bezoeken Haar al duizenden jaren, en U weet dat!

Er zijn vele bewijzen van en over het bestaan van buitenaardse beschavingen die U en Uw geheime dienst allemaal geheim houdt voor de mensheid. U heeft de Aardse mens misleid door o.a. verhalen te vertellen over ‘ontvoeringen’ die door míjn volk gepleegd zouden zijn! Vele van die verhalen zijn daadwerkelijk door Úw geheime diensten bewust in scène gezet met de bedoeling om angst voor buitenaardsen onder de mensen te zaaien.

Weet echter dat wij van goede wil zijn en de mensheid lief hebben! Wij willen de Aarde niet ‘overnemen’ – zoals U laat zien in de vele angstaanjagende films -, maar juist helpen! Wij willen het Aardse ras behouden omdat wij Uw voorvaderen waren die Uw Aarde (nu vanuit de toekomst) bezoeken. Wij willen een ‘Vredesleger’ zijn.

Honderden wezens van mijn volk zijn door Uw Aardse legers gevangen genomen en worden sindsdien in een ‘diepe slaap’ gehouden. De mensheid heeft daar geen weet van, want dat gebeurt allemaal ondergronds en in het grootste geheim. En de wetenschap van het ons aangedane onrecht wordt ‘het gewone volk’ bewust door Uw geheime dienst onthouden!

Wij weten dat U van plan bent om het gebouw waarin de vele wezens van mijn volk gevangen en in slaap gehouden worden op te blazen, en dat alleen maar om te voorkomen dat de mensheid Uw jarenlange geheim te weten zal komen.

Alan Lewis

Weet echter dat wanneer U die gevangen wezens – die U dénkt in Uw macht te hebben – niet vrijlaat, dat zij, nog vóór de allesvernietigende explosie, massaal uit hun lichamen zullen treden om, samen met de góede mensen van deze Aarde, als Vredesleger te strijden voor de Nieuwe Aarde!’

Veel liefs, Ans

Bijzondere busreis

Vorige week zag ik tijdens een uittreding het volgende: Ik was samen met een reisgezelschap op vakantie naar een afgelegen eiland. Op een dag zouden wij het eiland gaan verkennen, dus stond er ‘s morgens een tourbusje klaar om ons gezelschap rond te rijden.

Vlak voor vertrek gaf ik aan dat ik nog gauw even naar het toilet wilde. Toen ik even later naar buiten kwam zag ik tot m’n schrik dat het busje – waarin de rest van mijn reisgezelschap al had plaatsgenomen – een soort van ‘rimpeling’ onderging, waarna hij plots verdween?!

Ik sprak daar een ‘lokale’ man over aan die ik even later tegenkwam, waarna hij mysterieus glimlachte en zei: ‘Ja, dat gebeurt hier wel vaker. Er schijnen hier ‘doorgangen naar andere dimensies’ te zijn. Wanneer zo’n bus of auto een tijdje later weer terugkeert dan zijn de inzittenden daarvan compleet in de war. Het gebeurt ook wel eens dat wij ze nooit meer terugzien; zij verdwijnen dan voorgoed in het niets. Maar, kom even mee want ik wil je nog iets laten zien.’

De man nam mij mee naar een groot gebouw, en daar binnen zag ik veel mensen met witte jassen aan die daar aan het werk waren. De man vertelde me: ‘Hier worden mensen gekopieerd oftewel gekloond.

Het enige dat ze daarvoor nodig hebben is het DNA van een persoon.

Als het klonen goed verloopt dan is er geen verschil te zien tussen de originele, echte mens en de gecreëerde mens, en zal die kloon voor eeuwig kunnen blijven bestaan, want dat lichaam zal zich keer op keer blijven vernieuwen.  Zo kunnen er dus van het DNA van maar één persoon hele legers gecreëerd worden van soldaten die niet te doden zijn.’

(Noot van Ans:

Dat soort legers heb ik als kind al ‘gezien’ (staat beschreven in m’n boek). Dat vond ik toen heel fascinerend maar tegelijk ook beangstigend om te zien. Ik geloof dat dit soort ontwikkelingen in het diepste geheim al heel lang gaande zijn.)

Dit eiland bleek een heel geschikte locatie voor zo’n ‘kloon-laboratorium’, want, op een enkele toerist na kwam er verder geen sterveling naar dit afgelegen oord.

Toen ik na de ‘bezichtiging’ het gebouw weer uitliep zag ik tot mijn blijdschap dat het busje met mijn reisgezelschap er weer stond. Mijn reisgenoten stapten uit het busje, maar bleken geen idee te hebben van wat hen zojuist was overkomen.

Toen ik hen vertelde wat ik die ochtend allemaal had gezien en meegemaakt drong dat niet tot hen door; ze reageerden totaal niet op mijn bijzondere verhaal maar keken allemaal een beetje verdwaasd of ‘afwezig’ voor zich uit. Zou het kunnen zijn dat er, tijdens hun verdwijning, DNA bij hen is afgenomen, maar dat zij zich dat niet meer kunnen herinneren?

Als kind heb ik een keer meegemaakt dat een heel klein ‘vliegend voorwerp’ (dat niet van hier kwam) langs mijn armpje schampte, waardoor er een klein wondje ontstond. Een hele tijd later werd ik, tijdens een uittreding, meegenomen naar een ‘andere wereld’ waar ik heel veel gekloonde oftewel gekopieerde mensen zag.

Tussen al die gekopieerde mensen zag ik ook mezelf, en dat was een hele vreemde gewaarwording!

Veel liefs, Ans

Ik ‘zag’ een jonge vrouw, die net klaar was met haar werk, alleen op straat lopen. Het was al laat en donker buiten, maar deze vrouw was niet bang dus liep ze langs de laatste lantaarnpaal de duisternis in. Ze liep stevig door naar haar huis waar ze echter nooit aan zou komen, want even later werd ze in die duisternis aangereden door een dronken automobilist die, nadat hij de vrouw had aangereden, met z’n auto tegen een boom klapte.

Zowel de jonge vrouw als de dronken bestuurder was op slag dood. Het duurde niet lang voordat het ongeluk door voorbijgangers werd ontdekt, waarna twee ambulances de lichamen van beide slachtoffers meenamen.

Het vreemde was dat op het moment dat de vrouw en man het leven lieten zij zich opeens, en sámen, op een plek bevonden die ze allebei niet kenden?! Het was een hele mooie, maar voor hen beiden onbekende wereld.

Een prachtige man kwam daar naar hen toegelopen en die zei: ‘Kijken jullie samen maar naar deze film’. In die ‘film’ zagen zij allebei hun gezamenlijke, vorige leven aan zich voorbijgaan.
En ze zagen dat ze toen een echtpaar waren, maar ook dat de vrouw in dát leven haar echtgenoot had omgebracht!

Zowel de overleden jonge vrouw als de autobestuurder begreep nu ‘oorzaak en gevolg’ van wat zich toen, in hun gezamenlijke laatste leven, had afgespeeld. En omdat zij béiden tot dit inzicht waren gekomen werd op dat moment hun Karma opgeheven.

Veel liefs, Ans

Voor mijn geestesoog zag ik twee ‘zondaars’ voor een zeer verlichte Yogi staan. Beide mannen wisten niet waarom, maar ze biechtten hun zonden op aan de wijze Yogi. Het leek erop dat de Yogi in een diepe trance was, want hij bewoog of reageerde totaal niet op de twee mannen die voor hem stonden.

De mannen keken elkaar enigszins nerveus aan en zeiden dat als de Yogi toch helemaal niets terug zegt of reageert op hun biecht, dat ze dan maar beter weer huiswaarts konden gaan. Maar op het moment dat ze wilden vertrekken ‘hoorden’ ze allebei in hun hoofd:

Ga huiswaarts, want jullie berouw alleen al is voldoende om jullie zonden kwijt te schelden, maar maak het thuis wel goed met degenen die jullie benadeeld hebben.’

Beide mannen waren verward, want de Yogi had zojuist tot hen ‘gesproken’ zonder zijn mond en stem te gebruiken?! Zoiets hadden ze nog nooit eerder ervaren; dit was een wonder! Eenmaal thuis deden de mannen wat de Yogi hen had opgedragen.

Ze maakten hun fouten uit het verleden weer goed en daardoor viel er een last van hun schouders met als gevolg dat ze zich een stuk ‘lichter’ voelden.

Veel liefs, Ans

Vliegen als een vogel

Ergens in de polder woonde een jongen die – als zijn laatste levensles op Aarde – ter wereld was gekomen met een zwaar gehandicapt lichaam. Deze jongen heeft nooit kunnen lopen en kon zich amper bewegen, daarom woonde hij bij zijn ouders die hem liefdevol verzorgden.

Ook al zat hij z’n hele leven in een rolstoel, deze jongen onderging zijn (zelfgekozen) lot zonder klagen of zelfmedelijden; hij probeerde juist wat van z’n leven te maken en genoot van de dingen die hij wél kon. Zo zat hij graag voor het raam van z’n ouderlijk huis naar buiten te kijken, want daar zag hij vaak roofvogels boven de weilanden vliegen, en dan droomde hij ervan om – net als die prachtige vogels – vrij overal naartoe te kunnen vliegen.

Op een gegeven moment ging de gezondheid van de jongen snel achteruit; hij kreeg hoge koorts en daardoor droomde hij erg veel. Op een nacht droomde hij dat een grote, witte roofvogel voor hem neerstreek en deze roofvogel nodigde hem uit om op z’n rug met hem mee te vliegen. Dit was de allergrootste wens van de gehandicapte jongen, dus klom hij met z’n laatste krachtsinspanning op de rug van deze prachtige vogel.

De jongen vond het wel een beetje eng, maar de vogel stelde hem gerust met de woorden: ‘Kom, wees niet bang en hou je maar goed vast aan mij’. Op dat moment sloeg de jongen zijn armen om de hals van de roofvogel en zo vlogen ze samen over de hele Aarde. Tijdens die vogelvlucht zag de jongen voor het eerst van z’n leven de enorme schoonheid van de Aarde, en dat maakte hem intens gelukkig! Wat hij wel vreemd vond was dat hij z’n lichaam niet meer voelde; het leek wel of hij verlost was van al z’n pijn en beperkingen?!

Toen de roofvogel al een tijdje met de jongen op z’n rug had rondgevlogen zei hij: ‘En nu ga jij proberen om zélf te vliegen, naast mij. Ik weet dat je het kan, dus vertrouw maar op mij en jezelf.’ Heel voorzichtig liet de jongen de vogel los om vervolgens naast hem mee te vliegen, en dat gaf hem een ongekend gevoel van vrijheid waar hij heel gelukkig van werd.

‘Voortaan zal jij kunnen vliegen waarheen je maar wilt’, zei de vogel, ‘want, zoals je inmiddels zult begrijpen heb je je lichaam losgelaten en is jouw zieke lichaam achtergebleven op de Aarde.’

Onder begeleiding van de roofvogel ‘vloog’ de jongen terug naar z’n ouderlijk huis in de polder, en daar zag hij dat hij overleden was. Hij zag ook het verdriet van z’n ouders, maar toch wou hij voorlopig niets anders meer dan vliegen, vliegen naar waar hij maar wilde.

Omdat de jongen zijn geliefde ouders wilde troosten verscheen hij in hun dromen, en dan vertelde hij hen om niet langer verdrietig te zijn omdat hij nu zo intens gelukkig was.

Veel liefs, Ans

Het ontwaken van de mens

Hebben jullie, net als ik, het gevoel dat er een verschuiving plaatsvindt in ons weten en denken? Dat we iets milder worden, en dat daardoor ons doen en laten verandert? En hebben jullie, net als ik, het gevoel dat je wijzer wordt en dat je daarin begeleid wordt door onzichtbare krachten? Ikzelf heb nl. het gevoel dat er momenteel meer en meer mensen spiritueel ontwaken of ‘geopend’ worden, en er dus steeds meer mensen op zoek gaan naar het goede in en om hen heen.

Het lijkt wel of ons aller Karma langzaamaan aan het oplossen is, waardoor wij onze oude pijnen los kunnen laten en er ruimte voor ‘vernieuwing’ in ons vrijkomt. En het lijkt wel of wij mensen ‘lichter’ worden en dat onze dromen en uittredingen naar andere Werelden frequenter worden, tenminste zo voelt het voor mij.

De laatste tijd zie ik steeds vaker ‘golven van Licht’ over de duisternis van de Aarde schijnen, en al heel lang ervaar ik dat ik, vergeleken met vorige jaren, veel frequenter uittreed naar andere dimensies. In die andere dimensies ontmoet ik ‘gelijkgestemden’. Deze gelijkgestemden komen niet alleen van de Aarde maar ook van andere werelden en/of dimensies, maar tijdens onze ontmoeting in die andere dimensie kennen en herkennen we elkaar.

Alles en iedereen lijkt nu dus dichter tot elkaar te komen, en het ziet er naar uit dat wij, Aardse mensen, meer en meer ‘dimensiereizigers’ gaan worden, en dat we, tijdens onze reizen of uittredingen andere Zielen ontmoeten die wij hier op de Aarde niet kennen, maar daar, in die andere dimensies, wel.

Weet dat wij allen op geestelijk niveau voor altijd met elkaar verbonden zijn, en dat wij, tijdens zo’n ontmoeting in een andere dimensie, één ‘groepsziel’ vormen. En weet dat wij ons gezamenlijk inzetten voor de Aarde en haar bewoners, en dat wij proberen om de mensen te ‘openen’ door hen inzichten en beelden te geven via hun dromen.

Vele, vele van die dimensiereizigers zijn hier momenteel mee bezig, opdat de Aardse mensen ‘lichter’ zullen worden, en zij zich eindelijk los kunnen maken van hun door de elite gemanipuleerde geesten en deze door hen gemanipuleerde Aardse Wereld.

Onze broeders in de andere dimensies willen dat wij mensen ‘ontsnappingspogingen’ gaan doen dmv uittredingen, opdat wij ons los gaan weken van onze Aardse ellende, en wij, samen met hen, een Energetisch Draagveld over de gehele Aarde zullen gaan vormen, en een ieder zullen voeden met onze gezamenlijke Liefdeskracht! Is dat geen mooi toekomstbeeld?!

Veel liefs en een heel Gelukkig Nieuwjaar, Ans

Laten wij in 2018 blij zijn met ‘De Geschenken des Levens’ die als Lichtende Energieën op ons neder zullen dalen, opdat ‘De Wederopstanding’ plaats zal kunnen vinden in de mens.

Veel liefs, Ans

Heel lang geleden woonde ergens op een afgelegen plek in het hoge, koude Noorden een echtpaar in een klein, maar knus huisje. De man van dit echtpaar was paranormaal begaafd. Hij kon bijv. spreken met ‘Hemelwezens’ (zo noemde hij de Lichtwezens), maar hij kon ook communiceren met álle dieren, en was zelfs bevriend met een adelaar.

Hoewel deze man en vrouw veel van kinderen hielden hadden ze die zelf helaas nooit gekregen, en dat vonden zij een enorm gemis. Wanneer het buiten te slecht of koud weer was dan was de man in z’n huisje bezig met het maken van speelgoed; dat maakte hij van het hout dat hij buiten in de natuur had gevonden.

Op een dag vroeg de man aan de adelaar of die op verkenning wilde gaan om te kijken waar er arme kinderen woonden in dat koude, afgelegen gebied, dus ging de adelaar voor hem op pad en nam hij alles wat hij zag goed in zich op. Toen het de kortste dag van het jaar was trok de man z’n mooie, rode winterjas aan, spande hij z’n rendieren voor z’n arrenslee en laadde daar al z’n zelfgemaakte cadeaus in, waarna hij op pad ging. De adelaar vloog met hem mee en wees hem de huisjes aan waarvan hij wist dat er arme kinderen woonden.

De weersomstandigheden waren die dag bar en boos – het sneeuwde en het was heel erg koud – maar dat weerhield de man niet om zijn plan uit te voeren; bij elk huisje waar de adelaar hem naar toe geleidde legde hij een zelfgemaakt cadeautje voor de deur. De kinderen die het speelgoed vonden dachten dat dat een ‘cadeau van de Goden’ was, want wie anders had zoiets kunnen brengen in dat barre, winterse weer? Het volgende jaar bracht deze kindervriend hen weer cadeaus met z’n arrenslee, en het jaar daarop weer, en daarna weer.

Gedurende z’n leven had deze bijzondere man ook vaak ‘Hemelschepen’ gezien, en had hij de wezens ontmoet/ervaren die bij die ruimteschepen hoorden. Deze man kon niet alleen communiceren met alle dieren en met alles wat leeft, maar ook met de wezens uit het Universum. Op een keer vroeg hij aan zo’n ‘Hemelreiziger’ wat er zou gebeuren als hij zou sterven en niet meer z’n jaarlijkse tocht naar de arme kinderen kon maken om hen zijn cadeautjes te brengen – een gebeurtenis waar die kinderen inmiddels vol spanning naar uitkeken. De Hemelreizigers beloofden de man dat zíj na zijn overgang zijn mooie missie zouden voortzetten (zij konden immers álles visualiseren, dus ook een arrenslee vol cadeautjes). Toen de goede man gestorven was namen de Hemelreizigers, zoals afgesproken, zijn prachtige werk over.

Op de eerstvolgende kortste dag wachtten de kinderen weer vol ongeduld op de komst van de kindervriend in z’n arrenslee, maar hoe ze ook tuurden over de sneeuwvlakte ze zagen hem niet.
Totdat één van de kinderen naar boven keek en de anderen riep omdat hij in de lucht rendieren zag rennen met achter hen aan een arrenslee vol cadeautjes! En deze arrenslee werd bestuurd door ….. een vrolijke oude man, met een witte baard en een prachtige rode mantel aan!

In werkelijkheid was dit natuurlijk geen arrenslee maar een Hemelscheepje, maar omdat de buitenaardsen deze kinderen geen angst aan wilden jagen visualiseerden zij zich als hun oude, vertrouwde kindervriend in z’n arrenslee vol cadeautjes. En dat hebben zij nog een aantal jaren gedaan, net zolang totdat deze kleine kinderen groot geworden waren.

Toen deze kinderen volwassen waren en zélf kleine kinderen hadden vertelden ze hun kleintjes dit prachtige, waargebeurde verhaal uit hun eigen jeugd. Ze vertelden hun kindjes dat er aan het eind van ieder jaar een vrolijke, oude man met z’n rendieren en arrenslee door de lucht vloog om cadeautjes te brengen bij alle kinderen (maar nu kochten de ouders zélf cadeautjes voor hun kinderen).

Door dit waargebeurde verhaal in het hoge, koude Noorden is dus, heel lang geleden, de mythe rondom de Kerstman en z’n arrenslee ontstaan!

Fijne Kerstdagen en veel liefs, Ans

Een jonge man – geboren in de állerhoogste kringen – werd uitgenodigd om een zeer geheime reis te maken. Hij werd opgehaald door een geblindeerde auto, en het bijzondere was dat deze auto niet werd bestuurd door een chauffeur maar door een computer?! Waar de reis naartoe zou gaan wist de jonge man niet, maar eenmaal onderweg leek het net of hij in een donkere tunnel terechtkwam en omhoog suisde, en dat voelde heel erg vreemd.

Opeens was hij op de plaats van bestemming, en hoewel deze jonge man veel over de hele wereld heeft gereisd had hij geen flauw idee waar hij nu was beland; deze wereld was hem volkomen vreemd en onbekend.

De jonge man werd welkom geheten door een oudere man die hem vertelde: ‘U bent aangekomen op een, voor U onbekend, hemellichaam, en ik wil U voorstellen aan een bekende van U.’  Op dat moment kwam er een mooie, nog jonge jongen aangelopen die naar hem lachte. Wat hij vreemd vond was dat, ook al had hij deze jongen nog nooit eerder gezien, hij gewoon vóelde dat dit een jonger broertje van hem was.

Toen kwam er een vrouw naar hem toe gelopen, en háár herkende hij direct, want dit was z’n moeder die overleden was toen hij nog maar een jongetje van 12 jaar was! Zielsgelukkig vielen moeder en zoon elkaar in de armen, en beiden huilden van blijdschap, want ze hadden elkaar al zoveel jaren niet gezien.

De jongeman vroeg zich ondertussen wel af hoe het mogelijk was dat hij z’n moeder daar in levende lijve kon zien en voelen, want ze was toch jaren geleden verongelukt in een heel ernstig auto-ongeluk – wat de jonge man niet wist was dat zijn moeder ten tijde van het ongeval nog maar net ‘in verwachting’ was – en nu stond zij daar voor hem met een broertje waarvan hij al die jaren geen weet had gehad?!

De jonge man had zo veel vragen aan z’n moeder willen stellen maar dat werd hem helaas verboden.

Z’n moeder zei hem wel het volgende: ‘Ik heb je innig lief mijn zoon, en ik heb jou zó gemist. Dit is een cadeau aan jou, opdat je mag zien dat ik en je broertje beiden in leven zijn. Wat ik jou nog wil meegeven m’n lieve kind is het volgende:  Volg je hart in alles, vooral in je liefdeskeuze, want ik wil dat jij gelukkig wordt.’

Helaas was het moment aangebroken om weer afscheid te nemen. Moeder en zoon huilden beiden van verdriet, maar ook van geluk omdat ze elkaar voor even in levende lijve hebben mogen zien en voelen. Voordat de jonge man aan z’n terugreis begon vertelde de man die hem bij z’n aankomst op deze ‘andere wereld’ had ontvangen nog het volgende:

‘Je hebt mogen zien en ervaren dat je moeder en broertje niet zijn overleden tijdens het auto-ongeluk. Ná dat ongeval is jouw moeder naar deze geheime plek op een ander hemellichaam gebracht, maar dat mag nóóit bekend worden op de Aarde. Daarom zal jij deze ontmoeting met haar weer vergeten!’

Ondanks deze voorspelling heeft de jongeman dat bezoek wél onthouden, en vanaf dat moment is dat zijn grote geheim. Deze ‘ontmoeting’ was en is nog steeds zijn allermooiste cadeau, want hij weet nu dat zijn geliefde moeder en broertje nog leven.

Er gebeuren ‘dingen’ in de hoogste kringen waar wij, het gewone volk, geen weet van hebben, omdat zij – de elite – vinden dat wij daar geen weet van mógen hebben (wat daar de reden ook van moge zijn).

Veel liefs, Ans