Als er in een dorp of klein stadje iets bijzonders gebeurt dan gaat dat nieuws als een lopend vuurtje razendsnel rond, en dan blijken binnen de kortst mogelijke tijd álle inwoners op de hoogte te zijn gebracht van dat nieuws. Dat gebeurde ook toen een man een enorm groot Licht had zien neerdalen op een verlaten stuk land net buiten z’n dorp.

Het Licht bleef daar boven een veld hangen en was zó groot en fel dat het leek alsof er een Zon was neergedaald, zo vertelde hij z’n dorpsgenoten. Natuurlijk ging dit nieuws als een lopend vuurtje door het dorp – zelfs de lokale pers kreeg er lucht van – dus stonden er al gauw vele mensen op het veld om dat fenomeen met eigen ogen te aanschouwen.

De politie bleek ook op de hoogte en stuurde gelijk een paar agenten naar het bewuste veld. Maar er was ‘iets’ – het leek wel een soort krachtveld – dat die agenten tegenhield waardoor ze niet dichtbij dat bijzondere Licht konden komen.

Opeens zagen de vele toegestroomde mensen dat het felle Licht dimde, waarna er een soort van ‘luik’ openging, waardoorheen allerlei verschillende wezens naar buiten traden?! Op dat moment ging er een siddering door de mensenmenigte heen, want dat vonden ze toch wel eng.

De ‘uitgestapte’ wezens lachten liefdevol naar de vele mensen op het veld, en op hetzelfde moment hoorden al die mensen een stem in hun hoofd, die zei:

‘Vrees niet, want wij komen in Vrede! Wij zijn Uw verre voorouders en hebben zelf, in een heel ver verleden, ook op deze Aarde geleefd. Echter, toen de Aarde werd geteisterd door vele rampen konden wij – omdat wij technisch en spiritueel al ‘verder’ waren dan U nu – vertrekken naar Andere Werelden.

Maar nu zijn wij voor even terug, en nodigen wij U uit om ons Hemelschip te betreden en aanschouwen.’

De wezens keken daarbij zo vriendelijk en ze straalden zoveel Liefde uit dat de mensen al snel hun terughoudendheid overwonnen en het ruimteschip binnengingen. De mensen waren erg onder de indruk van wat ze daar allemaal zagen, en ze vonden het heel bijzonder dat de wezens al hun vragen beantwoordden.

Tot hun verbazing en verrassing steeg het ruimteschip plotseling op, en toen ze naar buiten keken zagen ze hoe de Aarde kleiner en kleiner werd. Vanaf grote afstand konden ze heel goed zien hóe mooi de Aarde – die prachtige, blauwe planeet – was!

Na een korte vlucht door de ruimte werden de mensen weer veilig teruggezet op de Aarde. Deze gebeurtenis was zó vreemd en onwerkelijk voor hen dat ze allemaal het gevoel hadden dat ze dat alles hadden gedroomd.

Terwijl ze deze bijzondere ervaring stonden te overdenken op het veld steeg het prachtige Hemelschip langzaam voor hun ogen op, waarna het even stilhield om vervolgens met een gigantische snelheid de lucht in te schieten. De mensen op het veld zagen het allemaal voor hun ogen gebeuren.

Later bleek dat een ieder die bij deze ervaring was geweest een spirituele verandering had ondergaan, want sinds die dag wisten zij dat ze deze mooie Aarde móesten redden! En zo geschiedde.

Er komt een dag dat het verslag van deze bijzondere gebeurtenis als een lopend vuurtje rond zal gaan …… niet alleen door dit dorp, maar over de gehele wereld!!

Veel liefs, Ans