Tijdens de Kerst wordt over de gehele wereld, door miljoenen mensen, het ‘Stille Nacht’ gezongen, maar ik vraag me af of de mensen enig idee hebben welke Gode(n) zij eer toewensen in de laatste regel van dat Kerstlied?

Weet of besef dat de ‘Goden’ die daar bezongen worden Kosmonauten waren! (hun afbeeldingen staan op vele, oude muurtekeningen e.d.) Het waren meerdere, verschillende buitenaardse rassen (van verschillende planeten) die de mens naar hún beeltenis en met hún DNA hebben geschapen (vandaar ook dat er zoveel verschillende mensenrassen met evenzo verschillende culturen bestaan).

En weet dat diezelfde ‘Goden’ tijdens het scheppen van de Aardse mens al hún ‘weten’ verankerd hebben in het ‘weten’ van hun creatie, maar dat dat ‘weten’ ten tijde van de Egyptische Farao’s weer werd afgesloten, omdat de mens nog niet ver genoeg bleek voor zoveel kennis.

Maar dat nu, na 12.000 jaar ‘slapen’, ons volledige ‘weten’ weer geopend zal worden!(met alle gevolgen van dien)

Weet ook dat de buitenaardse beschavingen in het verleden menselijke robotten, die absoluut niet te onderscheiden waren van echte mensen, als een soort mentor op de Aarde hebben achtergelaten, en dat veel van onze geleerden en genieën ‘onderwezen’ werden door die menselijke robotten (maar ook door de buitenaardse beschavingen zelf).

Op die manier kwamen onze genieën dus aan hun vooruitstrevende, nieuwe kennis! Lang geleden heb ik zelf zo’n perfecte, menselijke robot (waarschijnlijk van buitenaardse afkomst) mogen ontmoeten.

Deze ‘mensrobot’ was echt heel mooi en knap, en zag er zó perfect uit dat hij (bijna) niet te onderscheiden was van een echt mens. De enige manier waarop je zo’n mensrobot zou kunnen herkennen of ontmaskeren is door heel goed in z’n ogen te kijken, want dan zie je dat hij onbezield is.

De Aardse elite is al lang volledig op de hoogte van dit soort robottechnologie; ze experimenteren er volop mee, en zijn in het geheim bezig om zelf ook zo’n perfecte, menselijke robot te maken.

Soms vindt er een zgn. ‘Zielsverhuizing’ plaats; dan laten ze de Ziel van een bepaald persoon overgaan in zo’n menselijke robot, en op die manier probeert de elite het Eeuwige Leven te verkrijgen!

Dat zal grote gevolgen hebben voor de gehele mensheid, want die menselijke robotten zullen het Universum gaan verkennen en zichzelf meer en meer vernieuwen en verbeteren.

En deze Aardse, perfecte, menselijke robot – waar dus ál het ‘weten van de wereld ingebracht kan worden – zal op den duur de plek gaan innemen van de Aardse mens, met als gevolg dat wij mensen in onze huidige vorm zullen verdwijnen of uitsterven!

De tijd is aangebroken dat wij dit gaan beseffen!! Nu, naar duizenden jaren slapen, worden de mensen wakker en vragen ze zich af of ze dit toekomstbeeld nog kunnen veranderen?

Het antwoord is Ja!

Wij mensen zouden aan de duivelse plannen van de elite kunnen ontsnappen als we ons GEESTELIJK EN SPIRITUEEL ontkoppelen van die robotisering.

Er hoeft maar één iemand op te staan met de kracht om hier tegenin te gaan …. velen zullen hem dan kunnen volgen!

Veel lief, Ans