Als klein kind al kreeg ik in visioenen Ufo-golven te zien, en die Ufo’s vlogen dan meestal ‘in formatie’. Een paar dagen geleden zag ik, wederom in een visioen, echt heel veel Ufo’s, en ook deze keer vormden zij een formatie in de lucht, alleen was dit een formatie die ik Ufo’s nog niet eerder had zien maken, nl een hele grote cirkel, en vlogen ze niet door de lucht, maar bleven ze daar volledig stil hangen.

Onbeweeglijk en geluidloos ‘hingen’ al die Ufo’s daar dus te wachten en wachten, tot er plotseling – en vanuit het niets –  een gigantisch groot moederschip in het centrum van die Ufo-cirkel verscheen.

Het volgende moment begonnen alle haar omringende Ufo’s met hun lichten te signaleren – waardoor er een soort ‘lichtspel’ ontstond – en daarbij produceerden al die Ufo’s een eigen geluidstoon die, allemaal tezamen, één prachtige, harmonieuze klank vormden. Het enorme moederschip werd ahw verwelkomd door een spectaculair kleur- en klankspel.

In dit visioen werd verteld dat de Aarde volledig gezuiverd en geheeld zou kunnen worden dmv ‘kleurklanken’, en ook dat onze Aarde die hoge frequenties kan verdagen, maar de mensheid (nog) niet.

(Mijn wezens hebben mij ook ooit verteld dat wij Aardse mensen niet alle klanken kunnen horen en/of verdragen, omdat de frequenties van bepaalde tonen zó intens kunnen zijn dat de mens daar te emotioneel of ernstig door van slag raakt)

Wanneer ik een visioen krijg dan weet ik vaak niet of dat al gebeurd is of nog staat te gebeuren (verleden, heden en toekomst zijn immers één).

Dus ook in dit geval weet ik niet wánneer deze Ufo-cirkel met het gigantische moederschip in ons luchtruim zal verschijnen, maar laten we hopen dat dat binnenkort bewaarheid wordt.

Veel liefs, Ans