In m’n hoofd ‘hoorde’ ik het liedje “Iedereen is van de Wereld en de Wereld is van iedereen”, en op hetzelfde moment ‘zag’ ik in een visioen een grote zaal met links en rechts rijen stoelen alwaar de elite – de rijksten en machtigsten der Aarde – in afwachting zat van wat er stond te gebeuren.

Opeens verscheen er vanuit het niets achter in die zaal een bonte delegatie van prachtige Buitenaardse wezens. Al deze Buitenaardsen hadden een menselijk uiterlijk, maar ze waren wel heel verschillend: ik zag grote wezens, kleine wezens, wezens met grote hoofden, en ook met kleine hoofden.

Eén van de Buitenaardsen had een opvallend grote, langwerpige schedel, net zoals sommige Egyptische farao’s dat heel vroeger ook hadden.

Het was een prachtige, kleurrijke delegatie, en ik kan jullie niet uitleggen hoe blij ik werd bij het zien van die grote groep Buitenaardsen. Gezamenlijk liepen ze statig tussen de rijen stoelen door naar voren en daar richtten zij zich tot het ‘Aardse gezelschap’ voor hen.

Het Buitenaardse wezen met het enorme, langwerpige brein nam het woord en zei:

U allen hier aanwezig denkt de perfectie te hebben bereikt.

Dat is niet juist, want de Aardse mens kan de werkelijke perfectie (nog) niet begrijpen, en degenen onder U die denken de perfectie te kunnen beoordelen hebben die werkelijke perfectie nog niet bereikt.

U allen hier aanwezig wéét dat de Buitenaardse beschavingen Uw Aarde als eersten hebben betreden en Haar leefbaar hebben gemaakt.

Toch claimt U de Aarde voor Uzelf en denkt U de macht te hebben om ongelimiteerd over leven en dood te kunnen beschikken waardoor U vele, vele levens op Uw geweten heeft!

U allen hier aanwezig hebt Uw tijd gehad!

In die tijd heeft U de mensheid veel onthouden door te verzwijgen dat U Uw technologieën van óns hebt verkregen, en door te verzwijgen hoe vér Uw technologieën in werkelijkheid al zijn, en U al in staat bent om door het Universum te reizen.

U heeft onze technologieën gebruikt en misbruikt voornamelijk in Uw eigen belang!

U allen hier aanwezig hebt – vanuit dat eigenbelang – veel Kennis en Waarheden verzwegen tegenover de Aardse volkeren.

Weet echter dat het zwijgen verbroken zal worden en dat ál Uw geheimen geopenbaard zullen worden, hetgeen een enorme schok teweeg zal brengen bij de gehele mensheid!

U allen hier aanwezig hebt Uw tijd gehad, en Uw daden hebben tot gevolg dat De Openbaringen – geschreven in het verleden door ‘Tijdreizigers’ die de toekomst kenden – bewaarheid zullen worden!

Weet dat de Aarde niet aan U toebehoort ….. De Aarde is van iedereen!’

Het volgende moment waren al die prachtige, hooggeplaatste Buitenaardsen verdwenen; ze losten ahw op voor de ogen van de zwijgende elite.

Veel liefs, Ans