Lieve mensen,

Ik ben jullie een verklaring schuldig, waarom de site stopt met verhalen en filmpjes.
Ik ben oud en moe en Merlinde, die de filmpjes opnam, kan door omstandigheden de reizen naar mij niet meer maken.
Maar weet dat de ervaringen en de uittredingen tot aan mijn dood door zullen gaan.

Jullie begrijpen allemaal dat de chaos op de aarde veroorzaakt wordt door diegenen die de aarde voor zichzelf op willen eisen.
Maar zij zullen door oorzaak en gevolg vele levens, die zij nog zullen krijgen, hun zware lessen nog te leren krijgen.

Op het moment dat ik dit zat te overdenken, hoorde ik Lobob, mijn buitenaardse wezen, zeggen: “Weet dat de zondaars van nu ooit onze verlossers zullen worden”.

Hieronder staat het verhaal van mijn laatste ervaring:

De stad Neder
Ik werd opgehaald door vijf buitenaardse wezentjes, de Lobobs.
Via gedachten-overdracht werd gezegd:
Wij komen je halen, en nemen je mee naar het Holle Land”, en ik dacht : “Wat mooi”.
Opeens bevonden wij ons op onderaardse wegen.
Het zag er prachtig uit, en ik hoorde Lobob zeggen:
Begrijp je nu het Holle Land? ….. Holland!
We liepen over die onderaardse wegen, en ik vroeg: “Duurt de reis nog lang?
Hij zei: “Begrijp dat we deze weg moeten bewandelen”.

Opeens kwamen we bij een hele grote open ruimte.
Enorme grote, dikke deuren gingen opeens open, en wat ik zag was een zeer grote, ondergrondse, moderne en verlichte stad.
Ik hoorde Lobob zeggen:
Deze stad heet Neder, wat laag betekent….Neder Land.
Deze ondergrondse stad is voor de ‘uitverkorenen’, alhoewel dit mensen zijn die zichzelf hebben uitverkoren.
Zij kunnen hier jaren ondergronds leven; er is een ziekenhuis, voedsel, drinken, en het is van alle gemakken voorzien.”

Ik keek mijn ogen uit. Lobob zei:
En nu zal ik jou een toekomstbeeld van deze stad laten zien.
Wat ik toen zag was een vieze, smerige stad, het rook er naar riolering.
Enkele mensen, de ‘uitverkorenen’, liepen in vodden voorbij, op zoek naar eten en drinken.
Deze mensen konden niet meer naar de oppervlakte van de aarde, omdat er bovengronds landverschuivingen hadden plaatsgevonden, waardoor de doorgangen naar beneden waren afgesloten.
De ‘uitverkorenen’ die daar nog woonden, waren in de stad Neder heel nederig geworden, terwijl bovengronds alles beter werd voor de overgeblevenen die daar nog leefden.

Verandering op de aarde
Ooit zal het aardse paradijs terugkomen.
Wij leven in het Aquarius tijdperk, waar de mensen langzaam geopend zullen worden, omdat ze beseffen dat de wereld, zoals deze eeuwenlang is geweest, niet op de oude voet door kan gaan.

De mensen gaan begrijpen dat door vrede, begrip en compassie we een nieuwe, betere wereld kunnen bouwen.
Een wereld waar al het lijden, oorlog, honger en onrecht uitgebannen moet worden en waar alle mensen en dieren met eerbied moeten worden behandeld.

Veel dingen moeten worden rechtgezet door goede daden, en niet alleen door woorden.
Er zal gelijkheid en harmonie zijn; vele wetten worden veranderd, waardoor ze mens, dier en natuur ten goede komen.
De aarde moet schoongemaakt worden van alle vervuiling, en er zullen mensen opstaan die dit door hun kennis en wijsheid zullen bereiken.
De mensen die bovengronds wonen zullen zelfvoorzienend worden en iedereen zal gelijk zijn.

Even later werd ik weer naar huis teruggebracht….. deze mooie reis zat erop.

Ik wil een aantal mensen bedanken voor het tot stand brengen van mijn website. Allereerst mijn vriendin Anja, waar ik dertig jaar lang mee bevriend ben, en die mij altijd heeft bijgestaan en geholpen met het corrigeren van mijn verhaaltjes.
Janno die deze website heeft gemaakt en al die jaren heeft beheerd.
Tom, de fotograaf die vele foto’s voor deze site heeft gemaakt, en Merlinde voor het maken van de filmpjes.
Verder dank ik alle mensen die mij geloofd en gesteund hebben….. ik dank jullie vanuit de grond van mijn hart, en wens jullie veel liefde, sterkte en wijsheid toe.

Mijn hoop is dat een ieder geopend zal worden en dezelfde mooie ervaringen zal krijgen als ik mijn leven lang heb gehad.

Veel liefs, Ans