Tijdens een visioen zag ik een groot, rond ruimteschip met aan de bovenkant een hele grote, doorzichtige koepel. In die bovengelegen koepel was een zeer gevarieerd gezelschap aanwezig van niet alleen buitenaardsen maar ook afgezanten van de diverse Aardse mensenrassen.

Ik zag daar moslimvrouwen, indianen en andere spirituele natuurvolkeren – herkenbaar aan hun specifieke, traditionele kleding – maar ook mensen van het blanke ras (van wie ik één iemand duidelijk herkende).

Alle aanwezigen keken door de doorzichtige koepel naar buiten en zagen toen dat we de Aarde vanuit de ruimte naderden. Als je de Aarde van veraf ziet dan is Zij zó adembenemend mooi, dat ik me goed kan voorstellen dat de buitenaardsen geroerd zijn door de aanblik daarvan.

In eerste instantie genoten alle aanwezigen in deze Ufo dus ook van het uitzicht op die prachtige, blauwe planeet, maar naarmate de Ufo dichterbij de Aarde kwam sloeg hun bewondering om in shock, omdat ze toen pas konden zien hóe ziek de Aarde is, en hoe de natuur moet vechten tegen al het gif waardoor Zij stelselmatig wordt vernietigd.

Dmv een soort ‘kleurpalet’ brachten de buitenaardsen de zieke gebieden op de Aarde in beeld, en tot onze schrik zagen we dat grote gebieden van de Aarde helemaal grauw of flets van kleur waren!

Op hetzelfde moment hoorden wij een stem die zei: ‘Wat wij U laten zien is een stervende planeet; deze prachtige ‘Blauwe Diamant van het Universum’ is ten dode opgeschreven.’

Alle aanwezigen waren hevig ontdaan door deze confrontatie met de stervende Aarde, want zij realiseerden zich dat wat ooit een prachtig Aards Paradijs was, nu verleden tijd is. De buitenaardsen zwegen maar je voelde hun ontsteltenis, en ook de mensen konden niet anders dan zwijgen bij deze intens trieste aanblik van onze stervende Aarde.

Plotseling begonnen de mensen allemaal door elkaar te praten over wat er zou moeten gebeuren om dit onheil te keren. Even later nam een zeer geëmotioneerde medicijnman het woord, hij zei: ‘De mensen zullen echt álles moeten doen om het tij op Aarde te keren, en het is aan ons allen hier aanwezig om de mensheid daarvan te overtuigen. De mensen moeten beseffen dat er nú maatregelen genomen moeten worden, omdat anders niet alleen de mens maar ál het leven op de Aarde zal verdwijnen!’

De buitenaardsen vulden zijn woorden aan met: ‘Pas als de mensheid dit zal begrijpen, en er oprecht álles aan wil doen, dán pas zullen wij hen te hulp schieten, want wij mogen en zullen niet zomaar ingrijpen.’

Even later werden de afgezanten weer teruggezet op de Aarde, en kregen zij allen op hun mobiele telefoon een filmpje mee met de beelden van de stervende Aarde: schokkende, confronterende beelden die ze aan de mensen kunnen laten zien om ze wakker te schudden en te overtuigen van de ernst van de situatie.

Al deze afgezanten namen zich voor om zich met Hart en Ziel in te zetten voor de redding van Moeder Aarde, en de man die ik aan boord van die Ufo had herkend heb ik dat tot aan z’n dood zien doen op de Nederlandse televisie.

Veel liefs, Ans

P.s. door de Aarde elke dag even in gedachten Liefdevol ‘in het Licht’ te zetten help en ondersteun je Haar al meer dan je denkt.