Zo’n tweeduizend jaar geleden leefden de mensen nogal losbandig – vergelijkbaar met Sodom en Gomorra – daarom bedachten ‘de Goden’ dat de mensen wel een leider konden gebruiken, iemand die hen de weg kon wijzen. Ze besloten om een ‘Godenkind’ bij de arme, jonge en ‘onbevlekte’ vrouw Maria te brengen.

In die tijd waren er regelmatig Ufo’s in het Aardse luchtruim aanwezig, waardoor de mensen het toen dus heel normaal vonden om die zgn. ‘Hemelschepen’ te zien. Ook tijdens Maria’s zwangerschap waren er Ufo’s in de buurt om Maria te ‘monitoren’, opdat zij later hun ‘Godenkind’ Jezus ter wereld kon brengen.

Wat jullie misschien niet weten is dat zowel Maria, als De Wijzen uit het Oosten, als Jezus’ 12 discipelen en Maria Magdalena, allemaal ‘Ingewijden’ waren; al deze personen kwamen oorspronkelijk dus van de Sterren. Op die manier werd Jezus dus van kinds af aan omringd door mensen die wísten en begrepen dat Hij ‘Een Kind van de Goden’ was.

De bedoeling van Jezus’ komst naar de Aarde was om de mensheid, d.m.v. Zijn woorden en daden, te helpen ‘ontwaken’, opdat de mensen bewuster zouden worden (iets waar de elite van toen (en ook nu) niet blij mee is).

Eenmaal volwassen begaf Jezus Zich zowel tussen de armen als de rijken, maar ook tussen de hoeren, ernstig zieken en zwervers, omdat Hij een ieder – ongeacht zijn of haar afkomst of situatie – Zijn boodschap van Liefde door wou geven, en een voorbeeld voor álle mensen wou zijn.

Jezus leefde en gedroeg Zich als mens tussen de mensen, maar omdat Hij een ‘Zoon van de Goden’ was had Hij bijzondere Gaven. Zo kon Hij wonderen verrichten, ernstig zieken genezen, maar ook elke gedaante aannemen die Hij wou en Zich op meerdere plaatsen tegelijk zichtbaar maken.

Dankzij Zijn inspirerende toespraken en de vele wonderen die Hij verrichtte kreeg Jezus een steeds grotere aanhang onder de bevolking, en dat zinde de hooggeplaatsten in Zijn land helemaal niet!

Zij zagen in Jezus een groeiend gevaar en bedreiging voor hun eigen machtspositie, daarom besloten zij dat deze Messias van het toneel moest verdwijnen. Hij moest gevangen en berecht worden, en om dat voor elkaar te krijgen ‘kochten’ zij de hulp in van Judas.

Judas wist heel goed wie Jezus écht was, en wat Zijn gaven waren. Hij wist dus ook dat Jezus in staat was om Zich in verschillende gedaantes te vertonen, waardoor Hij onherkenbaar is.

Vandaar dat Judas het plan bedacht om Jezus aan te wijzen d.m.v. een kus, opdat de soldaten zouden weten dat ze de juiste persoon arresteerden. (Jezus heeft altijd geweten dat Judas Hem zou verraden, ondanks dat had Hij hem lief)

Of Jezus echt werd gekruisigd weten we niet.

Wat we wél weten is dat Jezus bijzonder was vanwege Zijn afkomst (van de sterren), en dat er geschriften gevonden zijn waarin wordt bevestigd dat Jezus gedurende Zijn leven begeleid werd door Ufo’s. Zelfs in de Bijbel staat geschreven dat Jezus tijdens Zijn Hemelvaart van de Aarde werd gedragen door ‘een witte wolkenwagen’!

Ook nu, in deze tijd zouden wij zo’n wijze leider goed kunnen gebruiken om ons mensen de juiste weg te wijzen.

Ik wens jullie allemaal hele fijne Paasdagen!

Veel liefs, Ans