Mup is een kat-achtig wezen en hij komt van de planeet Triade.

Op deze wereld hebben ze maar twee jaargetijden, alleen zijn de winters daar erg streng en de zomers extreem warm. Daarom zijn hun steden ook geheel overdekt; dat is vanwege die extreme weersomstandigheden echt nodig. Op deze planeet kunnen de wezens weinig buiten zijn.

In de zomers, waarin de warmte dus enorm is, wordt die warmte opgeslagen om er in de winter van te kunnen profiteren. Diep in hun planeet zijn onderaardse wateren en de kat-achtige wezens leven van wat dit water hen te bieden heeft.

Deze wezens zijn net als bij ons mannelijk of vrouwelijk, en ze kunnen ongeveer 300 jaar oud worden. Ze krijgen om de zeven aardse jaren een kind. De kinderen blijven zo’n zeventig jaar bij de ouders. In die tijd moeten ze veel leren, vooral van de wijsheid van de moeder en de andere vrouwen.

Als de kinderen op hun zeventigste volwassen zijn en alle kennis onder controle hebben, dan gaan zij voor zichzelf zorgen. Zij gaan dan met leeftijdsgenoten bij elkaar wonen, zodat zij op hun gemak een partner voor het leven uit kunnen zoeken. Ze worden daarbij geholpen door een wezen die wij een astroloog zouden noemen.

Als de partnerkeuze is gemaakt, en iedereen is het daarmee eens, dan wordt er een ceremonie gehouden. Daarna wordt er zeven dagen gefeest, maar het nieuwe echtpaar is daar niet bij aanwezig.

Zij worden van elkaar gescheiden en afgezonderd, om vervolgens een geestelijke verbinding met elkaar tot stand te brengen om op die manier tot een  ‘Zielseenwording’ te komen. Op de achtste dag komen zij uiteindelijk weer bij elkaar, waarna de paring kan beginnen. Het ‘jonge stel’ moet zich als het ware dus eerst geestelijk opladen voor deze paringsdag. Het paar mag ook niet meer dan twee kinderen voortbrengen, van ieder geslacht één.

Ik vind het heel mooi dat er bij mij thuis een paar kindertjes op bezoek zijn geweest die de pop van Mup herkenden als hun Geleidegeest.