Plelkan is een prachtig mooi, goudkleurig wezen met drie kleine torentjes op zijn hoofd. Hij is een soort geneesheer. Deze wezens houden zich op hun planeet bezig met onderzoeken op alle medische terreinen. Zoals er planeten zijn waar men zich hoofdzakelijk richt op bijvoorbeeld muziek of techniek, zo is dat bij hen dus de medische kant.

Deze wezens proberen het hoe en waarom van andere werelden te doorgronden.

Met de medische kennis van hun eigen planeet zijn ze allang klaar, maar aan de Aarde hebben ze hun handen nog vol. Ze proberen de geleerden van Moeder Aarde via gedachteoverdracht tot medische inzichten te brengen, zodat het lijkt of deze geleerden het zélf hebben ontdekt.

De wezens proberen daarbij ook inzicht in onze gedachtegangen te verkrijgen en deze soms te sturen, wat heel moeilijk is, want onze gedachten dwarrelen en verspringen immers zo snel. Zij zeggen dat wij mensen onszelf negatief programmeren, want als alle ziektes bestreden zijn dan zeggen wij dat er wel weer een andere ziekte komt.

Plelkan helpt de magnetiseurs op Aarde bij hun werk, omdat het anders zo moeilijk is om werkelijk toegang tot ons te vinden. Hij vertelt dat wij mensen een ‘ingebouwd schuldgevoel’ hebben, waardoor juist veel ziektes ontstaan. Hij zegt ook dat praktisch iedere ziekte wordt veroorzaakt door ons eigen negatieve denken.

De torentjes op het hoofd van Plelkan gebruikt hij om onze negativiteit, en de negativiteit in het algemeen, te neutraliseren. Hoe mooi is dat!

Er zijn al veel genezers bij mij thuis geweest die Plelkan herkend hebben als hun begeleider.