Tromana leeft op de planeet Otran, dat is een wereld vol bergen en dalen. Ik heb een astrale reis gemaakt naar Otran. De wezens daar zijn tweeslachtig en ze wonen in groepen in tempelachtige complexen. In deze wooncomplexen zijn speciale ruimten voor als men zich wil afzonderen.

De wezens waren gekleed in prachtige pakken met schitterende versiersels. Allemaal hadden ze mooie, goudachtige staffen versierd met edelstenen bij zich. Hoe hoger in aanzien, des te mooier de kleding en de staffen waren.

Die prachtige, bewerkte staffen zijn natuurlijk geen gewone staffen; al hun geheime leer is daarin vertegenwoordigd. De wezens kunnen er in onze ogen wonderen mee verrichten zoals bijvoorbeeld het visualiseren van voorwerpen.

Ik mocht op hun planeet één van hun rituelen meemaken. Er was een groot feest omdat een wezen, die al heel oud was, ging sterven. Deze wezens zijn dus ook nog sterfelijk. Zij die gaan sterven zonderen zich enige tijd af om zich voor te bereiden op de dood. Als ze er klaar voor zijn, wordt aan degene die hem opvolgt de Geheime Leer doorgegeven.

Wanneer er iemand op Otran overlijdt dan is iedereen bij dit ritueel aanwezig. Het oude wezen gaat in de door hen gevormde kring staan en er worden een soort Mantra’s gezongen. Het oude wezen is zelf in staat om de tijd van zijn overgang te bepalen. Door het zingen van de Mantra’s zie je hoe zijn lichaam langzaam oplost, er blijft niets van over. Als dat gebeurt is gaan de achtergebleven wezens dansen, want het is feest! De wezens zijn blij voor degene die overgaat, want die komt weer een stapje hoger in z’n evolutie. Er worden dan Mandala-achtige vormen gedanst, waarvan ze mij vertelden dat iedere stap een betekenis heeft. Een prachtig ritueel!

Zij vertelden mij dat ook de geboortes bij hen vergezeld gingen met speciale rituelen. Als er een kind geboren gaat worden, dan gaat dat bij hen niet gepaard met weeën, maar met behulp van het zingen van Mantra’s. Op die manier kan het kind het moederlichaam verlaten. De wezens vieren dan weer feest, want geboorte en dood zijn allebei prachtig.

De kinderen op hun planeet worden grootgebracht en onderwezen door speciale leraren. Hun Leer is gebonden aan zeer liefdevolle, maar strenge regels. Hun eten is vegetarisch.

Deze wezens zijn heel creatief en werken maar enkele uren op een dag. Ze houden van een soort sport of spelen zonder competitie, wat ze graag in groepsverband doen. Ze vertelden mij dat ze graag geziene gasten zijn op andere werelden, alwaar ze deze spelen met de andere bewoners doen. Door de ruimte reizen is voor hen net zo gewoon als dat wij een dagje naar Amsterdam toe gaan.

Ik was zeer blij, maar ook verbaasd dat ik dit astraal mee heb mogen maken; het was weer een prachtige ervaring!

Tromana is een wonderschoon wezen.